Livsmestring i Alta kommune med opplæring på alle klassetrinn

Tuesday 11 June 2019

Alta kommune går foran med livsmestringskurs for barn og unge i Alta. Kommunen har engasjert Drømmen om det gode og Akkurat no for å gi opplæring i våre metoder til alle lærere på en av deres skoler som en pilot i et forsknings- og utviklingsprosjekt.

Styreleder i Drømmen om det gode, Ole Henning Sommerfelt, ser svært positivt på at Alta kommune går foran med et livsmestringsprogram basert på stillhetsøvelser (mindfulness) i kommunen. Med dette tar Alta kommune folkehelse og livsmestring på alvor og setter et godt eksempel ovenfor andre kommuner.

Finnmark har betydelig utfordringer knyttet til den psykiske helsen blant barn og unge, det er stort frafall i videregående utdanning og høyt sykefravær bant lærere. I Alta gjennomføres i første omgang piloten i  én grunnskole med 1. – 10. trinn. Kommunen har i alt 16 grunnskoler, og det vil kunne være aktuelt med videreføring i øvrige grunnskoler.

Sommerfelt forteller at det oppleves svært meningsfylt og kunne bidra til at barn og unge i Altaskolen får det bedre. Alle i organisasjonen er glad for å ha blitt tildelt dette prosjektet sammen med Akkurat no i Trondheim, og ser fram til å sette i gang i Alta høsten 2019.