Kan elever finne sin egen vei til stillhet og ro?

I vår hverdag med overflod av informasjon, mange stressfaktorer, høyt tempo med mange valg og konfliktsituasjoner behøver alle å få mer tid til stillhet og ro. Forskning og erfaring viser at regelmessige, enkle øvelser med våre metoder øker velværet og minsker stress, vold og aggressivitet. På denne måten kan alle finne sin egen vei til stillhet og ro.

Les mer om Drømmen om det gode og hvordan du kan lære deg å bruke metodene

Hvordan påvirkes hjernen av de ulike metodene?

Nye resultater fra hjerneforsking viser at ulike stillhetsmetoder ikke bare fungerer stresspreventivt, men faktisk også utvikler andre aspekter hos eleven som er viktig for læring.
Les mer

Läs mer

Se dokumentarfilmen Drømmen om det gode

Dokumentarfilmen viser hvordan Drømmen om det gode fungerer. Her får du høre fra barna og elevene. Lærere, rektorer, skolesjefer og forskere forteller om sine erfaringer.
Se filmen

Läs mer

Du kan som lærer

  • Minske elevenes
    stress og uro
  • Forebygge mobbing
  • Øke deres evne
    til innlæring

Welcome to The Peacefulness through Education Summit, Oslo 14.-15. juni 2020

We are happy to announce that we are now open for registrations.

The Summit addresses the need for integration of contemplative interventions within the education sector, and is organised in honour of the 30 years anniversary of HH 14th Dalai Lama receiving the Nobel Peace Prize.

It will focus on how mindfulness-based methods, when incorporated within all levels of schools and higher education, may strengthen positive human qualities such as empathy and compassion, and improve mental health and overall well-being.

The Summit is organised by Dream of the Good (Norway) and CALM (UK), with Mind and Life Europe, Mindfulness Initiative (UK) and Mindfulness Norway as key partners.

Find more information and register

Läs mer