Kurs og arrangementer

utbildning

Drømmen om det gode utdanner lærere og rektorer og gir veiledning ved implementering av metoden i barne-/elevgrupper. Vi arbeider også direkte med barn/elever for å gi dem effektive fred og ro-verktøy til å håndtere hverdagens stress. Vi arbeider for fred og ro for foreldre og andre voksne i barnas/elevenes omgivelser. Gjennom å spre Drømmen om det gode-metodene innen barnehagen og skolen bidrar vi til å oppfylle Skolelovens krav til et skolemiljø preget av trygghet og studiero.

Har du spørsmål om kurs, ta kontakt med oss på kontakt@dreamofthegood.no

Kommende kurs og arrangementer i Norge:

Grunnkurs i Drømmen om det godes metoder i Oslo 10. – 11. mars 2023
Kurset blir på Sagene samfunnshus fredag 13. mai kl. 13-21 og lørdag 14. mai kl. 9-17.
Klikk her for mer informasjon og påmelding

Kurs i yoga for barn og unge i Oslo 15. april 2023
Kurset blir på Sagene samfunnshus lørdag 15. april kl. 9.30 – 16.30
Klikk her for mer informasjon og påmelding

Ved ønske om kurs i barnehage / skole
Ta gjerne kontakt ved ønske om kurs hos dere.

Kurs i Sverige:

Klikk her for kurs og arrangementer i Sverige