Kurs og arrangementer

utbildning

Drømmen om det gode utdanner lærere og rektorer og gir veiledning ved implementering av metoden i barne-/elevgrupper. Vi arbeider også direkte med barn/elever for å gi dem effektive fred og ro-verktøy til å håndtere hverdagens stress. Vi arbeider for fred og ro for foreldre og andre voksne i barnas/elevenes omgivelser. Gjennom å spre Drømmen om det gode-metodene innen barnehagen og skolen bidrar vi til å oppfylle Skolelovens krav til et skolemiljø preget av trygghet og studiero.

Har du spørsmål om kurs, ta kontakt med oss på kontakt@dreamofthegood.no

Kommende kurs og arrangementer i Norge:

Peacefulness through Education Summit Oslo 14.-15. juni i Oslo
I anledning av at HH Dalai Lama mottok Nobels fredspris for 30 år og arrangeres av Drømmen om det gode(Norge) og CALM (UK) i samarbeid med internasjonale og norske samarbeidspartnere.
Informasjon på peaceineducation.com AVLYST PÅ GRUNN AV COVID-19 EPIDEMIEN

Ved ønske om kurs i barnehage / skole
Ta gjerne kontakt ved ønske om kurs hos dere.

Kurs i Sverige:

Klikk her for kurs og arrangementer i Sverige