Mindfulnesskonferanse om utdanning i Oslo

Wednesday 20 June 2018

Den 12. juni 2018 ble konferansen “Mindfulness in Education” arrangert i Oslo

Foto: Egil Lothe

Konferansen gjestet meditasjonsmestre og foregangspersoner fra Sri Lanka og Tibet som jobber med å integrere mindfulness i skole og utdanning. Lokale prosjekter, deriblant Drømmen om det gode, ble også presentert slik at det ble et fruktbart møte mellom Øst og Vest.

Deltakerne tok del i et  rikholdig program med teori, praksis, erfaringsdeling. Det var gjennomgående for konferansen å vise eksempler på implementering av mindfulness basert en felles forståelse av viktigheten av å starte tidlig hos barn og unge..

Fra Drømmen om det gode presenterte Gudrun Nordmo verdigrunnlag og metoder, og Ebba Gustafsson delte erfaringer fra Mitt Lugn i Sverige der videregående elever lærer ut metodene til hverandre for nettopp å oppleve mer ro og mindre stress.

Mindfulness Norge var arrangør i samarbeid med Buddhistforbundet. Drømmen om det gode deltok også i arrangementskomiteen. Se mer informasjon om konferansen på Mindfulness Norge sine sider.