På norsk: Boken Stillhet i barnehage og skole – steg for steg

Tuesday 4 August 2020

Denne boka av Anna Bornstein viser hvordan enkle metoder kan bidra til ro og livsmestring for barn og voksne.

Anna Bornstein, forfatter og journalist, tok på midten av 1990-tallet initiativ til den ideelle organisasjonen Drömmen om det goda, som har utviklet og lært bort sin stillhetsmetodikk i mer enn tjue år. Metodikken har fire øvelsesformer – stillhet, berøring, refleksjon og bevegelse.

Boka deler erfaringer, øvelser og ofte forbløffende resultater fra barnehage, grunnskole og videregående skole. Lærerne gir sine refleksjoner, og vi får ta del i barnas og elevenes respons på øvelsene. Resultatene blir belyst med medisinsk og nevrologisk forskning. I denne utgaven beskrives også utviklingen av Drømmen om det gode i Norge, som har pågått siden 2004, og resultatene fra blant annet barnehager og fra et livsmestringsprosjekt i grunnskolen i Alta.

Boka kan kjøpes direkte fra Drømmen om deg gode, kontakt@dreamofthegood.no. Pris kr 350, gratis forsendelse.