Annmeldelse av boka “Stillhet i barnehage og skole”

Tuesday 8 December 2020

Dosent Marit Lundestad ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Oslo Met anbefaler Anna Bornsteins bok “Stillhet i barnehage og skole – Steg for steg”.

I anmeldselsen skriver hun “…dette er en bok som kan anbefales til bokens hovedmålgruppe, personer som arbeider med barn og unge. Boken bidrar med kunnskap om hvordan barn og unge gjennom oppmerksomt nærvær, avslappingsteknikker, riktig bevegelse, god, vennlig berøring og felles refleksjon kan få en bedre hverdag med redusert stress. Ikke minst i den spesielle tiden vi lever i akkurat nå, med en verdensomspennende pandemi, blir det kanskje mer viktig enn noen gang at den neste generasjon lærer metoder for å ro ned, finne seg selv og forankre seg i noe.”

Les hele anmeldelsen her: BokanmeldelseStillhetibarnehageogskoleLundestad