Metoder för förskolan

metoder_forskolan02

DoG_film_banner_150Drömmen om det goda-metodiken fungerar utmärkt på förskolan. Barn i förskolans alla åldrar, från ett till 5 år, tar till sig alla de olika övningsformerna och frågar efter stillhetsstunderna när de väl har fått pröva på dem. Föregångare i Sverige är de båda förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping, där man arbetat med metodiken i 20 år. De är de första certifierade Drömmen om det goda-förskolorna i Sverige.

Utvärderingar, medarbetarenkäter och kvalitetsgranskningar visar på mycket höga resultat, stressen minskar och frisktalen ligger högt. I Norrköpings Qualis kvalitetsundersökning 2012 och 2013 uppgavs värden nära 100 % både av personal, barn och föräldrar. Barnen är trygga och harmoniska. De har gott självförtroende, är självständiga och tillitsfulla, lyssnar på varandra och sig själva, hanterar konflikter med ord i stället för med knytnävarna, och kan uttrycka sina behov.

Förskolorna förverkligar med hög kvalitet sitt uppdrag enligt Lpfö 98/10. Personalen uttrycker att de är på rätt plats i livet. När man inledde arbetet på Kättsätter 2001 var 50 % av personalen långtidssjukskrivna. Bland de friska arbetade många endast 75 %. Stressen var hög, alla försökte göra allt och skyndade från den ena arbetsuppgiften till den andra. Det fanns i början ett starkt motstånd mot förändring. Ett år senare var inga lärare långtidssjuka.

Läs artikeln Samhällsentreprenörskap – Samverkande för lokal utveckling om förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgrens arbete på Armbandet och Kättsätter: Samhällsentreprenörskap – Samverkande för lokal utveckling

Läs mer: Drömmen om det goda ger lugna och rofyllda förskolebarn


“Nu viskade jag en hemlighet till mitt träd och sedan gav jag trädet en gåva. Några fina blommor. Nästa gång jag är i skogen ska jag hälsa på trädet.”  Flicka 3 år


”Man hinner tänka på det här viktiga som man ofta glömmer bort. Man hinner tänka så mycket när man befinner sig i det här stilla tillståndet.” Förskolelärare


Beröringsövning för förskolan

Att tvätta sig på låtsas
Övningen kan med fördel göras när som helst på dagen. Börja med att gnugga händerna, gnugga sedan ansiktet, halsen, bröstkorgen, magen och benens framsida. Gnugga benens baksida nerifrån och upp, rumpan och ryggen, så långt du kommer åt. Gnugga armarna, kroppens sidor och benens sidor. När du har tvättat dig ren tar du litet låtsasvatten och kastar på kroppen. Du blir ren och luktar så gott, kroppen blir mjuk. Till sist använder du (låtsas)salvan direkt från  blommorna, och smörjer in din hud så försiktigt att du nästan inte rör vid den.