Fyra metoder

Drömmen om det goda ger barn, elever och inte minst lärare en möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro. Lugn och ro är en tillgång i vår stressade värld och en värdefull erfarenhet att ta med sig genom hela livet.

”Stillhetsträning stärker elevens inre resurser och främjar lärandet”

Arthur Zajonc, fysikprofessor, Amherst College


mandala

Vår metodik

Drömmen om det goda-metodiken består av fyra övningsformer, baserade på mindfulness: stillhet, beröring, reflektion och rörelse (kontemplativ rörelse som yoga, qigong eller meditativ gång). Metodiken grundar sig på forskning och erfarenhet. Den fungerar med enkel anpassning på alla nivåer av skolan, från förskola till gymnasium. Den ger valfrihet och är lätt  att ta in i den dagliga rutinen.  Metodiken är mycket uppskattad av barnen, eleverna och lärarna då resultatet blir påtagligt och synligt på kort tid. Den ger en reflekterande och kontemplativ inställning till lärande och studiekamrater. Och bidrar till att skapa den skolmiljö som skollagen kräver, en miljö ”som präglas av lugn och studiero”.


Våra fyra övningsformer

Stillhet

Stillhet: enkla avslappnings- och visualiseringsövningar anpassade för olika åldersgrupper. Övningarna görs stillasittande och gärna med slutna ögon. En sådan övning kan t ex vara att andas djupt och långsamt och lyssna till sin egen andning.

Beröring

Beröring består av enkla massagegrepp från den klassiska massagen som barn/elever kan göra på varandra. I beröringen ingår träning av koncentration och uppmärksam närvaro.

Reflektion

Reflekterande samtal med existentiella teman, till exempel Vad är mod? Vad är kärlek, fred? En viktig del av övningen är att lära sig lyssna på varandra och sig själv, lyssna bakom orden, och att tala från hjärtat. Övningen inleds med en stunds stillhet. Gruppen kan få till uppgift att göra en egen talpinne, som man håller i när man talar. Det går också fint att använda en sten, eller något annat föremål.

Rörelse

Meditativ gång
Den enklaste rörelseövningen är meditativ gång och kan användas direkt utan träning. Koncentrationen består i att flytta uppmärksamheten från huvudet till fötterna och känna beröringen av foten med marken eller golvet. Man kan till exempel tänka ja när man sätter ner sin högerfot och tack när man sätter ner vänsterfoten. Fredskraft-, barnqigong och/eller yoga kräver mer träning.

Fredskraftqigong
Fredskraftqigongen är en hälsometod, speciellt skapad för ungdomar 12-18 år. Den består av vackra och starka rörelser, med en effektiv koncentration där fokus läggs på olika aspekter av naturen. Det är en modern mind/body-metod med rötter i den gamla kinesiska hälsotraditionen som har förts vidare från generation till generation i tusentals år.

Barnqigong
Att identifiera sig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och ta efter deras rörelser utvecklar barnets inlevelseförmåga, känsla och kroppsmedvetenhet. Metoden motverkar rastlöshet och stress, stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett harmoniskt och kärleksfullt förhållningssätt till naturen, sig själv och andra.

Yoga
Drömmen om det godas yogaprogram är utvecklat för barn och ungdomar och passar att göra från förskolan till gymnasiet. Yogan grundas på modern medicinsk vetenskap och mindfulnessmetoder som motverkar stress och stärker känsloreglering och kroppsmedvetenhet.