Övriga utbildningar

Under vår grundutbildning får du lära dig vår rörelsemetod till stillhet ”Meditativ gång” som du på en gång efter genomförd utbildning kan använda i din klass eller barngrupp. Du får under utbildningen även ett par smakprov på rörelsemetoderna Barnqigong/Fredskraftqigong och Naturyoga. Om du vill fördjupa dig mer i dem, erbjuder vi separata  utbildningar i de metoderna, för att du skall kunna lära ut dem till de barn och unga du arbetar med. Läs mer under respektive rubrik.

Barnqigong, Norrköping

fredag 21 september 2018lördag 22 september 2018

Utbildningen genomförs i två steg, steg 1 två dagar och steg 2 två dagar. 

Datum: Steg 1 den 21-22 september. Steg 2 den 31 oktober-1 november.

Tid: 9.00-16.30 samtliga fyra dagar.

Plats: Förskolan Armbandet, Sprängstensgatan 6, Norrköping.

Utbildare: Göran Jakobsson.

Barnqigong är en hälsolek med rötter i den gamla kinesiska hälsotraditionen. Du bekantar dig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och tar efter deras rörelser. Övningarna vävs samman med sagor och berättelser och fakta om djuren.
Metoden motverkar barns rastlöshet och stress. Den stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett kärleksfullt förhållningssätt till naturen. Barnqigongen är utvecklad inom Biyunskolan och utformad för barn i åldern 1-10 år.

Du lär dig Barnqigong och får samtidigt
• ta del av erfarenheter med qigong som gjorts inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser och bidra till att förbättra förutsättningarna för barnens lärande
• effektiva verktyg mot stress

Kursen ger certifiering att lära ut metoden i barngrupper och klasser inom förskola och skola. Färdigutbildade ledare förnyar sin certifiering genom att i största möjliga mån delta i planerade återträffar.

Pris: 3 500 kronor/person + mat och fika 200 kronor för samtliga fyra dagar. Medlemskap i Drömmen om det goda ingår. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Nu finns nya stillhetsövningar att beställa.

Övningarna är anpassade för alla stadier i skolan; förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Naturyoga

Anmäl intresse


Barnqigong

Anmäl intresse


Fredskraftqigong

Anmäl intresse


Pröva på Fredskraftqigong

Anmäl intresse

Du har nu möjlighet att komma och lyssna till Daniel Richardsson. Daniel har under många år varit verksam inom Drömmen om det goda och Biyunakademin. Nu kommer han för att berätta om Fredskraftqigongen, som är speciellt framtagen för barn (från 10 år) och ungdomar. Kom och lyssna och pröva på!!


Fördjupning

Anmäl intresse