Stillhetsövningar på USB - beställ här

Nu finns nya stillhetsövningar att beställa.

Övningarna är anpassade för alla stadier i skolan; förskolan, grundskolan och gymnasiet.