Naturyoga

Naturyoga är barnyoga med naturen som inspiration, anpassad till skola och förskola. Barnen gestaltar olika delar av naturen; hur känns det att vara ett frö, regn, ett grässtrå eller solen? I yogan upplever barnen naturen genom sina egna kroppar. Det är ett pedagogiskt verktyg för att levandegöra det stora ekologiska sammanhang som vi människor är en del av. Naturyoga är ett verktyg som går i linje med läroplanens direktiv om likabehandling, värdegrundsarbete och hållbar utveckling och är lätt att integrera i annan undervisning.
Naturyogan är fri från referenser till chakran, mantran och all hinduisk mytologi och på så vis väl anpassad till det svenska skolsystemet. Den är grundad på modern medicinsk vetenskap och mindfulnessmetoder som motverkar stress och stärker känsloreglering, koncentration och kroppsmedvetenhet. Sedan Naturyogan introducerades i Sverige 2007 har man kunnat följa upp utövningen av den i grupper på förskola, elever i grundskola och gymnasiet med mycket goda resultat.

Kursmaterial ingår.

Naturyoga

Anmäl intresse