Lugn och ro - Minskad stress och bättre arbetsmiljö

1 dag
Verktyg och mer kunskap om vägen till lugn och ro för dig som lärare, pedagog, skolpersonal, elevhälsa eller rektor. Stress har många negativa fysiska och psykiska effekter som aggressivitet, depression och koncentrationssvårigheter. Stress undergräver också vår förmåga att tänka klart, vårt minne och vår besluts- och uppmärksamhetsförmåga. När vi inte kan tänka klart fattar vi ofta dåliga beslut som får negativa följder. Genom att dagligen ägna några minuter åt våra enkla metoder kan stressen minska och en bättre arbetsmiljö uppnås.

Tag kontakt med oss på kontakt@drommenomdetgoda.se så tar vi fram ett kostnadsförslag beroende på upplägg och omfattning.