Inspiration

Hur hittar du din egen väg till lugn och ro? På våra inspirationsträffar presenterar vi vår verksamhet och våra fyra metoder till  lugn och ro. Vi ger dig möjlighet att prova på någon av våra metoder och gör dig förhoppningsvis nyfiken på att lära dig mer!
Om du är intresserad av att få en skräddarsydd introduktion till ditt arbetslag, förskola/skola eller kommun, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@drommenomdetgoda.se, så kommer vi gärna med ett förslag.

Inspiration, Uppsala

tisdag 9 maj 2017

Föredragshållare: Madeleine Mac Donald, Marie Boris-Möller.

Tid: 8.00-10.00. Frukost serveras kl 7.30.

Plats: Sensus studieförbund (även kallad Kaniken) Västra Ågatan 16, Uppsala.

Madeleine Mac Donald

Utbildad i Drömmen om det godas lugn och ro-metoder sedan 2009. Utbildare sedan år 2016.

Pedagog/Musikhandledare med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer; öppen förskola, förskola, fritids och skola.

Utövat Qi Gong och meditation i snart 30 år, Qi Gong instruktör sedan 2006.

Verksam som pedagog med barn och familj inom Svenska kyrkan i Uppsala.

Pris: Inspirationsträffen är kostnadsfri.

Inspirationsdag, Malmö

måndag 2 oktober 2017

Inspiration, Göteborg

fredag 13 oktober 2017

Föredragshållare: Ann Nystrand.

Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg. För vägbeskrivning och parkeringsinfo se www.overas.nu.

Tid: 8.00-9.30.

Pris: Inspirationsträffen är kostnadsfri.

Inspiration

Anmäl intresse