Inspiration

Vi bjuder in till inspirationsmöten där du får ta del av våra metoder och kunskap om vilken effekt de har. Inspirationsmöten erbjuds på olika platser runt om i landet och är kostnadsfria.

Om du är intresserad av att få en anpassad introduktion till ditt arbetslag, förskola/skola eller kommun, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@drommenomdetgoda.se, så kommer vi gärna med ett förslag.

Tid: 12.30 – 14.30. Plats: ÅhusGården, Åhus. Anmälan senast torsdag 17 maj.

Drömmen om det godas stillhetsmetoder, baserade på mindfulness ger:

Minskad stress och oro

Ökad förmåga till koncentration och lärande

Förbättrad arbetsmiljö

Det här säger eleverna:

”Jag tycker det var fantastiskt skönt. Blev så avslappnad. Lider tyvärr av en diagnos APD som gör mig otroligt stressad. Detta hjälpte mig mycket idag.” gy elev åk 2

Det här säger lärare i Bengtsfors efter två utbildningsdagar:

”Jag hade inte så specifika förväntningar. Ville bara att det skulle kännas bra eftersom jag upplever att många av de fortbildningar vi är på i skolan inte alltid är bra. Nu känner jag wow!!!”


Program: 13.00 – 14.30

Kort introduktion till Drömmen om det goda

Forskning kring vad metoderna kan bidra med, Ewa Hildén beteendevetare inom kognitiv neurovetenskap och verksam inom Drömmen om det goda

Vad säger läroplanerna, Ingrid Torstensson f.d. rektor i Kristianstads Kommun

Praktiska övningar från förskola till gymnasium Exempel från skolvärlden hur det kan gå till, av Ingrid Torstensson och Margareta Rosenquist speciallärare, båda utbildare och workshopledare på Drömmen om det goda

Information om utbildningar


Kostnad för lunch 100 kr –  för övrigt ingen kostnad.

Varmt välkomna!

Ingrid Torstensson och Margareta Rosenquist

Foto: Kersti Hilding Hansen

Inspiration

Anmäl intresse