Fördjupning

Under vår grundutbildning får du lära dig vår rörelsemetod till stillhet ”Meditativ gång” som du på en gång efter genomförd utbildning kan använda i din klass eller barngrupp. Du får under utbildningen även ett par smakprov på rörelsemetoderna Barnqigong/Fredskraftqigong och Naturyoga. Om du vill fördjupa dig mer i dem, erbjuder vi separata utbildningar i de metoderna, för att du skall kunna lära ut dem till de barn och unga du arbetar med. Läs mer under respektive rubrik.
För dig som genomgått Grundutbildningen och som känner att du vill fördjupa dina kunskaper om Drömmen om det godas metoder och motiveras till egen regelbunden träning av stillhetsmetoder. Utbildningen är en heldag där syftet är att ta tillvara på de erfarenheter alla har med sig, men också att få ny kunskap och insikt. Kursmaterial ingår. För aktuellt program och frågor kontakta kontakt@drommenomdetgoda.se. Fyll gärna i en intresseanmälan nedan.

Fördjupning

Anmäl intresse