Evenemang

Är du nyfiken och vill veta mer – kom till våra kostnadsfria inspirationsträffar eller frukostmöten!
På inspirationsträffarna presenterar vi vår verksamhet och berättar om våra fyra metoder till lugn och ro; stillhet, reflektion, beröring och rörelse. Vi ger dig dessutom ett smakprov på någon av dem!
Våra frukostmöten presenterar vår verksamhet och våra fyra metoder och har med någon föreläsare inom ämnen som berör vår vision om trygga barn och unga med god självkänsla och förmåga till närvaro. Läs mer under respektive rubrik.

After Work-inspiration, Uppsala

måndag 28 augusti 2017

Tid: 16.30-18.30. Plats: Sensus, Västra Ågatan 16, Uppsala.

Kan barn och ungdomar hitta sin egen väg till lugn och ro?!

Är du verksam inom förskola/skola? Drömmen om det goda lär ut stillhetsmetoder som innehåller 4 vägar till lugn och ro. Genom stillhet, rörelse, beröring och reflektion ger vi dagens barn och unga verktyg till lugn och ro.

Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med stillhetsmetoder ökar välbefinnande, inlärningsförmåga och minskar stress.

Kom till vår After Work-inspiration där vi berättar mer om vår organisation och våra lugn-och ro-metoder!

Madeleine Mac Donald

Utbildad i Drömmen om det godas lugn och ro-metoder sedan 2009.

Utbildare sedan år 2016. Pedagog/Musikhandledare med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer;

öppen förskola, förskola, fritids och skola.

Marie Boris-Möller

Generalsekreterare och medgrundare av den ideella föreningen Drömmen om det goda. Lång erfarenhet från näringslivet och den ideella sektorn.

Pris: After Work-inspirationen är kostnadsfri.

Frukostmöte, Stockholm

onsdag 20 september 2017

Tid: 7.45-10.00. Plats: Kornhamnstorg 6, 5 tr, Gamla stan, Stockholm.

Pris: Frukostmötet är kostnadsfritt.

Inspirationsdag, Malmö

måndag 2 oktober 2017

Inspiration, Göteborg

fredag 13 oktober 2017

Föredragshållare: Ann Nystrand.

Tid: 8.00-9.30.

Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg. För vägbeskrivning och parkeringsinfo se www.overas.nu.

Pris: Inspirationsträffen är kostnadsfri.

Inspiration

Anmäl intresse


Frukostmöte

Anmäl intresse