Evenemang

Är du nyfiken och vill veta mer – kom till våra kostnadsfria inspirationsträffar eller frukostmöten!
På inspirationsträffarna presenterar vi vår verksamhet och berättar om våra fyra metoder till lugn och ro; stillhet, reflektion, beröring och rörelse. Vi ger dig dessutom ett smakprov på någon av dem!
Våra frukostmöten presenterar vår verksamhet och våra fyra metoder och har med någon föreläsare inom ämnen som berör vår vision om trygga barn och unga med god självkänsla och förmåga till närvaro. Läs mer under respektive rubrik.

Inspiration, Uppsala

tisdag 9 maj 2017

Föredragshållare: Madeleine Mac Donald, Marie Boris-Möller.

Tid: 8.00-10.00. Frukost serveras kl 7.30.

Plats: Sensus studieförbund (även kallad Kaniken) Västra Ågatan 16, Uppsala.

Madeleine Mac Donald

Utbildad i Drömmen om det godas lugn och ro-metoder sedan 2009. Utbildare sedan år 2016.

Pedagog/Musikhandledare med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer; öppen förskola, förskola, fritids och skola.

Utövat Qi Gong och meditation i snart 30 år, Qi Gong instruktör sedan 2006.

Verksam som pedagog med barn och familj inom Svenska kyrkan i Uppsala.

Pris: Inspirationsträffen är kostnadsfri.

Frukostmöte, Stockholm

onsdag 13 september 2017

Tid: 7.45-10.00. Plats: Kornhamnstorg 6, 5 tr, Gamla stan, Stockholm.

Pris: Frukostmötet är kostnadsfritt.

Inspirationsdag, Malmö

måndag 2 oktober 2017

Inspiration, Göteborg

fredag 13 oktober 2017

Föredragshållare: Ann Nystrand.

Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg. För vägbeskrivning och parkeringsinfo se www.overas.nu.

Tid: 8.00-9.30.

Pris: Inspirationsträffen är kostnadsfri.

Frukostmöte

Anmäl intresse


Inspiration

Anmäl intresse