Inspiration, Göteborg

fredag 13 oktober 2017

Föredragshållare: Ann Nystrand.

Tid: 8.00-9.30.

Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg. För vägbeskrivning och parkeringsinfo se www.overas.nu.

Pris: Inspirationsträffen är kostnadsfri.