Utbildningar och evenemang

Drömmen om det goda utbildar pedagoger och annan personal inom skola och förskola. I vår grundutbildning lär vi ut fyra enkla metoder för lugn och ro; stillhet, beröring, rörelse och reflektion. Metoder som efter genomgången utbildning direkt kan användas i klasser och barngrupper, för att hjälpa till att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

De utbildningar som finns på vår hemsida är öppna och vänder sig till dig som arbetar med barn i både skola och förskola. Vi har inplanerade utbildningar i Åhus, Göteborg, Norrköping, Stockholm, Uppsala och Östersund.

Om du är intresserad av att få en skräddarsydd utbildning till din förskola, skola eller kommun, är du välkomna att kontakta oss för förslag på kontakt@drommenomdetgoda.se.

För dig som är intresserad av rörelse i form av Qigong eller Naturyoga så erbjuds separata utbildningstillfällen i dessa metoder. För mer info se under respektive metod.

Är du nyfiken och vill veta mer – kom till våra kostnadsfria inspirationer eller frukostmöten!

After Work-inspiration, Uppsala

måndag 28 augusti 2017

Tid: 16.30-18.30. Plats: Sensus, Västra Ågatan 16, Uppsala.

Kan barn och ungdomar hitta sin egen väg till lugn och ro?!

Är du verksam inom förskola/skola? Drömmen om det goda lär ut stillhetsmetoder som innehåller 4 vägar till lugn och ro. Genom stillhet, rörelse, beröring och reflektion ger vi dagens barn och unga verktyg till lugn och ro.

Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med stillhetsmetoder ökar välbefinnande, inlärningsförmåga och minskar stress.

Kom till vår After Work-inspiration där vi berättar mer om vår organisation och våra lugn-och ro-metoder!

Madeleine Mac Donald

Utbildad i Drömmen om det godas lugn och ro-metoder sedan 2009.

Utbildare sedan år 2016. Pedagog/Musikhandledare med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer;

öppen förskola, förskola, fritids och skola.

Marie Boris-Möller

Generalsekreterare och medgrundare av den ideella föreningen Drömmen om det goda. Lång erfarenhet från näringslivet och den ideella sektorn.

Pris: After Work-inspirationen är kostnadsfri.

Frukostmöte, Stockholm

onsdag 20 september 2017

Tid: 7.45-10.00. Plats: Kornhamnstorg 6, 5 tr, Gamla stan, Stockholm.

Pris: Frukostmötet är kostnadsfritt.

Inspirationsdag, Malmö

måndag 2 oktober 2017

Grundutbildning, Norrköping

onsdag 4 oktober 2017torsdag 5 oktober 2017

Utbildare:

Ann-Kristin Källström Sundgren är förskolechef för Armbandet och Kättsätter och en av pionjärerna i Drömmen om det goda.

Hon föreläser i samband med grundutbildningen och berättar hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter, Sveriges första Drömmen om det goda-förskolor. Förskolorna rankades i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014.

Marie Dohlmar har arbetat med Drömmen om det godas metoder för lugn och ro i skolan och förskolan sedan 2006.

Marie är qigonginstruktör och har i över 20 år undervisat i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Hon arbetar nu som pedagog och kock på förskolan Armbandet.

Tid: 9.00-16.30. Plats: Förskolan Armbandet, Sprängstensgatan 6, Norrköping.

Pris: 3 600 kronor/person inklusive lunch. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Inspiration, Göteborg

fredag 13 oktober 2017

Föredragshållare: Ann Nystrand.

Tid: 8.00-9.30.

Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg. För vägbeskrivning och parkeringsinfo se www.overas.nu.

Pris: Inspirationsträffen är kostnadsfri.

Grundutbildning, Åhus

måndag 30 oktober 2017tisdag 31 oktober 2017

Pris: Pris: 3 400 kronor/person + mat 300 kronor. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Grundutbildning, Uppsala

tisdag 31 oktober 2017onsdag 1 november 2017

Tid: 9.00-16.30. Plats: Sensus, Västra Ågatan 16, Uppsala.

Utbildare: Madeleine Mac Donald

Utbildad i Drömmen om det godas lugn och ro-metoder sedan 2009. Utbildare sedan år 2016. Pedagog/Musikhandledare med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer; öppen förskola, förskola, fritids och skola. Utövat Qi Gong och meditation i snart 30 år, Qi Gong instruktör sedan 2006. Verksam som pedagog med barn och familj inom Svenska kyrkan i Uppsala.

Pris: 3 400 kronor/person. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Grundutbildning, Norrköping

onsdag 8 november 2017torsdag 9 november 2017

Utbildare:

Ann-Kristin Källström Sundgren är förskolechef för Armbandet och Kättsätter och en av pionjärerna i Drömmen om det goda.

Hon föreläser i samband med grundutbildningen och berättar hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter, Sveriges första Drömmen om det goda-förskolor. Förskolorna rankades i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014.

Marie Dohlmar har arbetat med Drömmen om det godas metoder för lugn och ro i skolan och förskolan sedan 2006.

Marie är qigonginstruktör och har i över 20 år undervisat i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Hon arbetar nu som pedagog och kock på förskolan Armbandet.

Tid: 9.00-16.30. Plats: Förskolan Armbandet, Sprängstensgatan 6, Norrköping.

Pris: 3 600 kronor/person inklusive lunch. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Grundutbildning, Stockholm

torsdag 9 november 2017fredag 10 november 2017

Tid: 9.00-16.30. Plats: Kornhamnstorg 6, 5 tr, Gamla stan, Stockholm.

Utbildare: Anna Lundstedt

Anna arbetar med forskning, utbildning och handledning, normkritisk pedagogik genom dans och rörelse i grundskolor, samt barn med autismspektrumtillstånd.

Hon är Fil Dr i etnologi, instruktör i medicinsk qi gong, dansledare, utbildad i trädgårdsterapi och certifierad i Drömmen om det goda metodiken.

Pris: 3 400 kronor/person. Mat ingår ej (”gott om trevliga matställen alldeles runt hörnet”). Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Grundutbildning, Göteborg

torsdag 16 november 2017fredag 17 november 2017

Utbildare: Ann Nystrand är utbildare i Drömmen om det godas metoder och vår kontaktperson i Göteborg. Hon arbetar även som kroppsterapeut.

Tid: 9.00-16.30.

Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg. För vägbeskrivning och parkeringsinfo se www.overas.nu.

Pris: 3 400 kronor/person. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.