Stöd oss som företag

Det finns många sätt ni som företag kan stödja arbetet för lugn och ro i skolan. Vi samarbetar gärna lokalt med näringslivet på orten för att fortbilda lärare i våra metoder och på så sätt se till att barn och ungdomar på lång sikt får ta del av metoderna under deras skolgång.

Stöd oss ekonomiskt

Stöd oss och bidra till att ge alla barn en egen väg till lugn och ro. Sätt in ert bidrag på bankgiro 149-7551. Vid större gåvor kan ni få gåvobevis att ge till kunder, anställda eller partners. Välj mellan tryckta eller digitala kort, skriv en hälsning, med er egen logotyp om ni vill.
För fortsatt dialog ta kontakt med Marie Boris-Möller.

Engagera er lokalt

Vill ni att särskilda insatser ska riktas mot skolor i ert företags närområde? Vill ni bidra till lugn och ro i vissa utvalda skolor? Ta kontakt med oss på Drömmen om det goda så kan vi lägga upp en plan och se vilka möjligheter som finns.
För fortsatt dialog ta kontakt med Marie Boris-Möller.