Stöd oss

Fler än 1000 lärare har utbildats de senaste åren och över 10 000 barn och ungdomar får varje dag möjlighet att använda våra enkla stillhetsmetoder, baserade på mindfulness. Drömmen om det goda utbildar lärare, barn och ungdomar i fyra enkla övningsformer som består av Stillhet, Beröring, Reflektion och Rörelse. Idag finns vi på många platser runt om i Sverige.

I det treåriga projektet ”Mitt Lugn”, som stöds av Allmänna arvsfonden, har 2500 gymnasieelever deltagit på skolor runt om i landet för minskad stress och bättre studiero.

Men det är så många fler elever som behöver detta stöd i vardagen. Barn och ungdomar har rätten att må bra och vi ser tydligt att med våra metoder får man verktyg för att minska stressen och öka välbefinnandet.

Du kan stödja oss genom att:

  • bli medlem och värva nya medlemmar
  • ge en gåva eller donation

Som företag eller privatperson kan du stödja oss genom att skicka ditt bidrag via Swish 1232700805 eller Bankgiro 149-7551. Ditt stöd är lika viktigt och välkommet oavsett om du är en stor eller liten givare. Ange namn och adress så att vi vet varifrån bidraget kommer. Varmt tack!