Så här kommer du igång!

Drömmen om det goda-metodiken är utformad för att ge valmöjlighet och kunna anpassas till barn-/elevgruppers olika behov. Som lärare kan du välja vilken övningsform du vill börja med och själv utforma processen i din barn-/elevgrupp. Alla de fyra övningsformerna besjälas av ”mindfulness”, uppmärksam närvaro, grundar sig på forskning, är lätta att lära, använda och integrera med existerande kursplaner. Som förskolechef eller rektor får du en egen verktygslåda med övningar som kan användas mitt i vardagens tumult för att sedan, som nästa steg, bjuda in dina medarbetare till en intern inspirationsdag, skräddarsydd, för din arbetsplats. Våra kurser är avskalade, enkla, och praktiska. Vi erbjuder också handledning och stöd vid implementeringen av metoderna i barn-/elevgrupperna om så önskas. Lycka till! Drömmen om det goda-teamet


För dig som är lärare

Steg 1.  Grundkurs i Drömmen om det goda, 2 heldagar.

 Du lär dig Drömmen om det goda-metodikens enkla övningsformer för stillhet, beröring, reflektion och rörelse (meditativ gång). Kursen ger dig verktyg som du direkt kan börja använda i din barn-/elevgrupp. Alla metoderna ger avslappningseffekten och du börjar med den metod som du känner dig mest bekväm med. Det räcker att använda en metod för att få resultat, men de flesta lärare prövar sig fram med alla fyra.

Behöver du stöd kommer vi till din förskola/skola och ger handledning.

Steg 2. Ledarkurs för lärare i Barnqigong eller Fredskraftqigong (2+2 heldgr) och/eller Naturyoga (2 heldgr), är ett naturligt andra steg. Men det går också bra att börja med qigongen eller yogan om du hellre vill det.

Steg 3. Fördjupningskurs i Drömmen om det goda, 1 heldag. Ger dig fördjupning i din egen stillhetsträning och avslappning.

Vi inbjuder dig till vårt stora nätverk av lärare som banar väg för lugn och ro ute i förskolor och skolor. Vår hemsida är en uppskattad resurs, där du kan hämta inspiration och fakta, komma i kontakt med andra pionjärer och hålla dig ajour med utvecklingen.

 

För dig som är förskolechef eller rektor

Steg 1. Hitta ditt ledarlugn, 1 heldag.

Hur hittar du det egna lugnet i ditt ledarskap? Hur skapar du som ledare inom förskolan/skolan den studiero och trygghet som skollagen kräver? Arbetsro och samförstånd i lärarteamen så att dina medarbetare kan lyckas med sin uppgift?

Steg 2. Inspirationsdag för hela ditt lärarteam. Ett skräddarsytt program anpassat till din förskolas/skolas behov. Innehåll: workshops i metodiken, (anpassad till barn o elever i olika åldrar). Forskning. Pedagogiska erfarenheter.  De lärare som vill erbjuds att delta i en grundkurs som hålls på skolan.

Steg 3: Grundkurs i Drömmen om det goda-metodiken, som följs av handledning för de lärare som önskar ett stöd när de implementerar metoderna i sin barn-/elevgrupp.