Verksamhet

Drömmen om det goda är en ideell förening som tillsammans med lärare och experter utvecklat metoder för lugn och ro i skola och förskola. Lärare och pedagoger erbjuds utbildningar och kan, med hänvisning till läroplanen, efter genomgången utbildning direkt börja använda metoderna i det dagliga arbetet med elever och barn. Metoderna fungerar lika bra i förskola som i grundskola och gymnasium. Dessa förebyggande hälso- och fredsinsatser har forskning som stöd såväl i Sverige som internationellt.

Under de senaste tre åren har vi utbildat över 700 lärare som har nått till drygt 15 000 barn/elever.

I Norrköpings pågår ett omfattade pilotarbete i förskolor och skolor. Norrköping är pilotkommun sedan 2008. Idag finns verksamhet på många platser runt om i Sverige bland annat i Norrköping, Stockholm, Göteborg, Åhus, Kristianstad, Hörby, Staffanstorp, Östersund och Uppsala.

I Norge har en systerförening skapats.

Projektet ”Mitt Lugn” av och med gymnasieungdomar drivs av föreningen med stöd av Allmänna arvsfonden. Ytterligare några projekt förbereds för närvarande som en del av verksamhetens utveckling och det behov som finns av förebyggande insatser i skola och förskola idag.

Verksamhetsberättelse 2018