Organisation

Drömmen om det goda är en ideell förening som stöds av ett växande nätverk engagerade individer. I nätverket ingår personer från skolvärlden, pedagoger, journalister, psykologer, läkare, sjukgymnaster, terapeuter, företagsledare som verkar som mentorer för ungdomar i näringslivet m. fl. Initiativtagare: Anna Bornstein, författare och journalist.


Generalsekreterare

Marie Boris-Möller, Jur.kand och DIHR. Erfarenhet från näringslivs- och kulturverksamhet bland annat som Sponsorchef på Posten, Marknadschef på Emotion, Chef Externa Relationer på Tekniska museet, konsult på Galleri Futura samt konstkonsult med eget företag i Sverige och London. Marie har verkat under många år inom den ideella sektorn, både som medgrundare av Drömmen om det Goda och i samband med att den ideella organisationen Charity Rating startade.

marie.boris-moller@drommenomdetgoda.se

Mobil: 0708-58 11 54

Styrelse

Ordförande: Anne Marie Brodén var riksdagsledamot 2002-2014 inom socialutskottet, kulturutskottet och finansutskottet. Hon har varit kommunråd för förskolan och skolan. Landstingsråd i 10 år. Ordförande i Folkhälsoinstitutet, Folkbildningsrådets expertgrupp och för nätverket för Kultur och Hälsa. Idag har hon ett flertal ordförandeuppdrag inom stiftelser, ideella organisationer och bolag. Regeringen har utsett henne som ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Hon är idag också projektsamordnare för Drömmen om det godas projekt Mitt lugn.

Vice ordförande: Gunnar Dagnå, kommunikationskonsult. Har drivit flera kommunikationsbyråer i Stockholm och arbetar sedan fem år i egen regi med fokus på utveckling av gränssnitt och pedagogik för e-learning och tjänster inom e-hälsa.

Ordinarie ledamot: Richard von Essen, lång erfarenhet som varumärkesrådgivare och affärsstrateg. Grundare av bland annat Essen International AB, idag ledande Corporate Branding byrå i Norden.

Ordinarie ledamot: Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, föreläsare och författare. Gedigen erfarenhet från skolan, bland annat som utbildningsansvarig för förtroendevalda och medlemmar hos Lärarförbundet, styrelseordförande för en grundskola och konsult. Vidare har Ulrika varit vd för flera ledarskapsbyråer och är certifierad mindfulnessinstruktör, coach och ACT.

Ordinarie ledamot: Lisa Gawell, utbildningsansvarig på Raoul Wallenberg Academy. Lisa är utbildad pedagog och har arbetat som SO-lärare på högstadiet i många år samt arbetat på Liber med läromedel och drivit eget företag under fyra år med fokus på vad som driver och motiverar oss att prestera. Lisa är även utbildad i fredskraftqigong som tillhör rörelsedelen i de utbildningar som Drömmen om det goda erbjuder.

Suppleant: Malin Dahlberg Markstedt, manager på Rädda Barnens Child Rights & Business Avdelning. Arbetar med frågor om social hållbarhet för företag, kopplat till barns rättigheter. Jur. kand. med inriktning folkrätt. Tidigare koordinator i staben på myndigheten Barnombudsmannen, Generalsekreterare på World Child & Youth Forum, projektledare för firandet av Barnkonventionen 20 år i Sverige, erfarenhet från arbete med sociala välfärdsfrågor i Stockholms stad samt arbete med bland annat ungdomsfrågor i regeringskansliet.


Advisory Board

Stefan Einhorn, författare, professor och överläkare på Karolinska Institutet.

Walter Osika, Med.dr, specialist i kardiologi och psykiatri, Föreståndare CSS, (Centre for Social Sustainability) Karolinska Institutet.

Anders Wijkman, tidigare EU-parlamentariker, särskild utredare för regeringen, med över tjugo års erfarenhet av arbete med miljö- och humanitära frågor i FN, Röda korset  och Naturskyddsföreningen.

Anders Byström, mentor i näringslivet, fd kommundirektör i Nynäshamns kommun.

Vidar Vambheim, Associate Professor, Department of Education, samt lärare vid Centre for Peace Studies, Univesitetet i Tromsø.

Ole Henning Sommerfelt, Centre for Peace Studies, Universitetet i Tromsø.

Anna Bornstein, initiativtagare och medgrundare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat dess metodik. Hon är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Under många år skrev hon på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, meditation, djuppsykologi och ickevåld.


Fonder och bidrag

Drömmen om det goda har möjliggjorts genom  bidrag från fonder, privata donationer och ideella insatser av ett stort antal engagerade individer.

Stort tack till alla som stöttat oss.

Vi har fått medel från följande stiftelser och fonder:

Allmänna arvsfonden

Folkhälsomyndigheten

Gålöstiftelsen

Stiftelsen Infinity

Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation

Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas minnesfond

Stiftelsen Kempe Carlgrenska Fonden

Kompetensfonden i Stockholm

Af Jochnik Foundation