Historik

Drömmen om det goda växte fram ur ickevåldsprojektet ”Dalai Lamas perspektiv” som genomfördes i samtliga Stockholms kommunala gymnasier i samarbete med Stockholms stad läsåret 1995-96. Idag har vi lång och genuin erfarenhet med stillhetsövningar på alla nivåer i skolan. Metoderna fungerar såväl i förskola, grundskola som gymnasium. Forskning och erfarenhet visar att barn och elever i alla åldrar och inte minst lärare tycker om och mår bra av korta stunder av stillhet i sin vardag.

Vi har drivit en mängd dokumenterade projekt och byggt upp ett nätverk av skolor och lärare som arbetar med metodiken. Vi utbildar lärare, stöttar forskning med metodiken och verkar för att stillhet ska bli ett obligatoriskt inslag i förskolans och skolan. Drömmen om det goda mottog Ickevåldspriset från Sveriges kristna råd 2008.

Anna Bornstein är initiativtagare och medgrundare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat dess metodik. Hon är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Under många år skrev hon på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, meditation, djuppsykologi och ickevåld.


Forskningssamarbeten

Universitet och högskolor där vi har deltagit i projekt eller som på annat sätt berörts av vårt arbete:

Linnéuniversitetet (Forskningsprojekten Barn i balans I och II)

Linköpings universitet (Förskolebiennalen 6 ggr mellan 2006-2010)

Lunds universitet (IIIEE, Young master-programmet)

Universitetet i Tromsö (seminarier på Fredsstudiecentret, 2004-2010,  Masteruppsats Sommerfelt, Ole Henning. ’The dream of the good’ – a peace education project exploring the potential to educate for peace at an individual level. Centre for Peace Studies, University of Tromsö, April 2004. Masteruppsats Mindfulness i skolen, Kristin Kristiansen, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2011. Sommerfelt, Ole Henning och Vidar Vambheim. 2008. ’The dream of the good’ – a peace education project exploring the potential to educate for peace at an individual level. Journal of Peace Education, 5:1, 79-95.)


Större organisationer, konferenser mm.

Mindfulnessveckan i Tällberg 2012, deltog med flera workshops

Konferensen Mindfulness for barn og unge Oslo 2010, deltog med flera workshops och föredrag.

Norrköpings kommun, seminarier och kurser 2001-2014. Norrköping blev pilotkommun för Drömmen om det goda 2008. Norrköpings interna lärstämma 2010. Förskolorna Armbandet och Kättsätter certifierades till Sveriges första Drömmen om det goda-förskolor 2014.

The Peace Appeal Foundation (ett av organisationens rekommenderade fredsprojekt för skolan, sedan 2003)

Stockholms stad, Dalai Lamas perspektiv 1995-96

Vantörs stadsdelsförvaltning 2006-2007, pilotprojekt i tre grundskolor

Sveriges Riksdag, seminarier workshops, och Rundabordsamtal vid 7 tillfällen 2006-2013

Skolforum 2003, anordnade för Skolforums räkning i tre dagar fortlöpande workshop i Drömmen om det goda-metodiken öppen för alla besökare

Oskarshamn, forskningsprojektet Barn i balans 1, 2006, kursverksamhet., utbildningar.

Askersunds kommun, projektet Mindfulness för en tryggare och lugnare skolmiljö med mindre mobbning, seminarier och kursverksamhet IFO, Åsbro, Rönnershytta och Snavlunda skolor.

Svenska Röda korset, seminarier, föredrag och workshops på konferenser 2001, 2005 (Prevention of Violent Conflict and Building Peace, Leva freden, firande av Nobeldagen, hälsodagar  mm)

Forum för konstruktiv konflikthantering från 2004-