Förebilder


forebilder_dag“Förstå – genom stillhet. handla – ur stillhet. vinna – i stillhet.”

Dag Hammarskjöld, Vägmärken

 


forebilder_martin”Vad jag säger är helt enkelt att allt liv hör samman, att vi på något sätt existerar i ett ömsesidigt beroende som vi inte kan undgå, vi är sammantvinnade i ödets väv. Allt som direkt påverkar en av oss, påverkar indirekt oss alla.”

Martin Luther King, Jr

 


forebilder_nelson”Vi tillerkänner människor värdighet genom att förutsätta att de är goda, att de har samma mänskliga egenskaper som vi tillskriver oss själva.”

Nelson Mandela, i sitt avskedstal i Sydafrikanska parlamentet maj 2004


forebilder_dalai”När man är lugn och avspänd kan man tänka klart och använda sin tankeförmåga bättre. Vad man än gör, vare sig man studerar eller arbetar, klarar man av det bättre”

Dalai Lama, hälsning till skolelever, Stockholm, maj 1996