Om oss

DoG_film_banner_150Drömmen om det goda är en ideell förening, politiskt och religiöst oberoende, vars syfte är att ge barn, elever, lärare och rektorer metoder för att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro.

Föreningen utbildar lärare och rektorer och arbetar också direkt med barn/elever för att  ge dem effektiva lugn och ro-verktyg för att hantera vardagens stress. Vi lär också ut lugn och ro till föräldrar och andra vuxna i barnens/elevernas omgivning.

Visionen är trygga barn och unga med god självkänsla och förmåga till närvaro, som känner samhörighet med andra och har lugna vuxna till stöd, både i skolan och hemmet.

Genom att  sprida Drömmen om det goda – metodiken inom förskolan och skolan bidrar vi  till att uppfylla skollagens krav på en skolmiljö av trygghet och studiero.