Kurs i Yoga for barn og unge

Drømmen om det gode tilbyr 1 dags fordypningskurs der du lærer å lede yogaøvelser for barn og unge fra barnehage til videregående. Yogaprogrammet er tilpasset spesielt for barn og unge, samtidig som det kan passe godt for voksne. Du vil lære enkle grunnleggende yogaøvelser, og få presentert ulike måter å sette øvelsene sammen på, som kan passe for ulike aldersgrupper.

Programmet er fleksibelt og kan fint integreres med andre aktiviteter i hverdagen. Øvelsene kan gjøres enkeltvis eller settes sammen til hele yogastunder, og kan kombineres med andre deler av Drømmen om det godes metodikk eller andre liknende praksiser. Øvelsene kan deles med barna der de vanligvis oppholder seg i løpet av dagen; i barnehagen, klasserommet, gymsalen, SFO/AKS, hjemme, eller ute i skolegården, naturen osv.

Å legge inn en stund med yogaøvelser i barn og unges hverdag er en fin måte få inn rolige avbrekk i en ellers travel hverdag på. Gjennom rolige bevegelser, lekende øvelser og fysisk utfoldelse, samt avspenning og stillhet, får barn og unge mulighet til å bli bedre kjent med egen kropp og sinn, finne mer ro, minske opplevelse av stress, og bedre kunne mestre egne følelser og sinnstillstand.

Yoga bygger både fysisk, mental og emosjonell styrke og fleksibilitet og kan være med på å gi både mer indre ro og økt overskudd. Ved hjelp av yogaøvelser kan det skapes et rom for oppmerksomt nærvær med det som er akkurat “her og nå”, føre til mer tilstedeværelse og fokus, og kunne gi økt konsentrasjon og bedre grunnlag for læring.

Kurset er utviklet og holdes av Tori Alstad, yogalærer med spesialisering i yoga for barn og unge.