En norsk studie med elever i 4. og 7. klasse

Prosjektet «Barn og unge i balanse» ble gjennomført som pilotprosjekt ved Drøbak Montessoriskole, Oslo, våren 2008. Prosjektleder var Anne Selebakke. Annes bidrag til prosjektet er hennes mangeårige erfaring innenfor området barn og stress, og samarbeid med liknende prosjekt i Danmark og Sverige.

Prosjektet har mottatt støtte fra Helse og rehabiliteringsfondet gjennom Mental Helse. Det har skjedd i samarbeid med:

  1. Det svenske prosjektet ”Drømmen om det gode”.
  2. Det danske prosjektet ”Börns livskundskap”.(www.bornslivskundskap.dk)

Hensikten med pilotprosjektet Barn og unge i balanse var å undersøke effektene av Oppmerksomhetstrening (OT) i en grunnskole. Kan man motivere og stimulere barn i 4.–7. klasse til å trene på nærvær? Hvilke forutsetninger kreves for å kunne lykkes?

Den ytre rammen for prosjektet har vært Drøbak Montessoriskole og tolv elever i 4.–7. klasse. Elevene hadde OT med prosjektlederen en time hver uke i ti uker våren 2008; i Stillhet, i Bevegelse, gjennom Fredelig berøring og Refleksjon.

Erfaringene fra pilotprosjektet viser at barn er mottakelige for trening på nærvær. Alle tolv elevene uttrykte på en eller annen måte at de hadde glede av treningen. Den hjalp dem til å roe seg ned, håndtere stress og til å komme i bedre kontakt med seg selv. Halvparten av elevene ga uttrykk for at det iblant kunne være litt kjedelig. Prosjektlederens utfordring var å variere opplegget tilstrekkelig og å skape nødvendig trygghet og fellesskap i gruppen. Det ideelle hadde vært at en lærer som kjenner elevene hadde ledet gruppen. Alle lærene på skolen fikk informasjon om OT og tilbud om veiledning dersom de ønsket å prøve det med sine elever. De to/tre lærerne som benyttet seg av denne muligheten erfarte at det absolutt er mulig å gjennomføre OT på ulike måter innenfor skolens rammer, og at det opplevdes som meningsfullt av både voksne og barn. Utfordringen var å integrere den innenfor rammen for undervisningen og å få resten av kollegiet med. Erfaringene viser at slik trening burde legges inn i timeplanen.

Les hele sammendraget