Drømmen om det gode gir fredelige og rolige barnehagebarn

exempel01

Barnehagene Armbandet og Kättsätter er pionerer for Drømmen om det gode i Norrköping, og ble i januar 2014 de første sertifiserte Drømmen om det gode-barnehagene i Sverige. Siden 2001 har alle lærere blitt utdannet i samtlige metoder. Aktivitetene på Armbandet og Kättsätter gjennomsyres av Drømmen om det gode og dens fred og ro-metoder: stillhet, berøring, refleksjon og bevegelse.

Metodene besjeles av mindfulness og veves inn i det hverdagslige arbeidet. Studier, medarbeiderundersøkelser og kvalitetsvurderinger viser svært gode resultater, stresset minsker og sykefraværet er lavt. I Norrköpings Qualis kvalitetsundersøkelser 2012 og 2013 ble det oppgitt verdier nær 100 % både av ansatte, barn og foreldre. Barna er trygge og harmoniske. De har god selvtillit, er selvstendige og tillitsfulle, lytter til hverandre og seg selv, håndterer konflikter med ord istedenfor med knyttnevene, og kan uttrykke sine behov.

Barnehagene oppfyller med høy kvalitet sitt oppdrag ifølge Læreplanen for barnehager 98/10. De ansatte uttrykker at de er på rett plass i livet. Da man innledet arbeidet på Kättsätter i 2001 var 50 % av de ansatte langtidssykemeldte. Blant de friske arbeidet mange bare 75 %. Stresset var høyt, alle forsøkte å gjøre alt og skyndte seg fra den ene arbeidsoppgaven til den neste. Det fantes i begynnelsen en sterk motstand mot endring. Ett år senere var ingen lærere langtidssyke.

Les om pilotprosjektet her