Lansert norsk app med stillhetsøvelser

Sunday 3 November 2019

Drømmen om det gode har lansert en app på norsk med stillhetsøvelser for elever og lærere!

Foto Andres Rosenberg.

Appen er et gratis tilbud til glede for alle som bruker den, og  hjelper med å finne en vei til ro og stillhet. I en hverdag som ofte er full av informasjon, høyt tempo, forventninger og stress, er det godt å gi seg tid til stillhet.

Appen er utviklet som en del av et livsmestrings- og FoU-prosjekt i Alta kommune. Drømmen om det gode og Akkurat No er valgt til å implementere livsmestring i grunnskolen med pilot på Tverrelvdalen skole høsten 2019.

Prøv appen her

Livsmestring på Tverrelvdalen skole i Alta

Thursday 3 October 2019

Alle lærere og ansatte ved Tverrelvdalen skole fikk opplæring i Drømmen om det godes metoder. Tverrelvdalen er pilotskole i Alta kommunes livsmestringsprosjekt. Skolen har elever fra 1. til 10 trinn. Kurset varte i 2 dager ved inngangen til årets høstferie og ble svært godt mottatt av skolens lærere.

Faksimile fra Altaposten

Livsmestring i Alta kommune med opplæring på alle klassetrinn

Tuesday 11 June 2019

Alta kommune går foran med livsmestringskurs for barn og unge i Alta. Kommunen har engasjert Drømmen om det gode og Akkurat no for å gi opplæring i våre metoder til alle lærere på en av deres skoler som en pilot i et forsknings- og utviklingsprosjekt.

Styreleder i Drømmen om det gode, Ole Henning Sommerfelt, ser svært positivt på at Alta kommune går foran med et livsmestringsprogram basert på stillhetsøvelser (mindfulness) i kommunen. Med dette tar Alta kommune folkehelse og livsmestring på alvor og setter et godt eksempel ovenfor andre kommuner.

Finnmark har betydelig utfordringer knyttet til den psykiske helsen blant barn og unge, det er stort frafall i videregående utdanning og høyt sykefravær bant lærere. I Alta gjennomføres i første omgang piloten i  én grunnskole med 1. – 10. trinn. Kommunen har i alt 16 grunnskoler, og det vil kunne være aktuelt med videreføring i øvrige grunnskoler.

Sommerfelt forteller at det oppleves svært meningsfylt og kunne bidra til at barn og unge i Altaskolen får det bedre. Alle i organisasjonen er glad for å ha blitt tildelt dette prosjektet sammen med Akkurat no i Trondheim, og ser fram til å sette i gang i Alta høsten 2019.

Mindfulnesskonferanse om utdanning i Oslo

Wednesday 20 June 2018

Den 12. juni 2018 ble konferansen “Mindfulness in Education” arrangert i Oslo

Foto: Egil Lothe

Konferansen gjestet meditasjonsmestre og foregangspersoner fra Sri Lanka og Tibet som jobber med å integrere mindfulness i skole og utdanning. Lokale prosjekter, deriblant Drømmen om det gode, ble også presentert slik at det ble et fruktbart møte mellom Øst og Vest.

Deltakerne tok del i et  rikholdig program med teori, praksis, erfaringsdeling. Det var gjennomgående for konferansen å vise eksempler på implementering av mindfulness basert en felles forståelse av viktigheten av å starte tidlig hos barn og unge..

Fra Drømmen om det gode presenterte Gudrun Nordmo verdigrunnlag og metoder, og Ebba Gustafsson delte erfaringer fra Mitt Lugn i Sverige der videregående elever lærer ut metodene til hverandre for nettopp å oppleve mer ro og mindre stress.

Mindfulness Norge var arrangør i samarbeid med Buddhistforbundet. Drømmen om det gode deltok også i arrangementskomiteen. Se mer informasjon om konferansen på Mindfulness Norge sine sider.

Nominert til årets barnehage

Tuesday 22 August 2017

Foto: Hundremeterskogen barnehage

Hundremeterskogen barnehage i Nittedal er nominert som en av åtte kandidater til ‘Årets Barnehage 2017’. Hundremeterskogen barnehage er sertifisert i Drømmen om det godes metoder. Vi gratulerer og ønsker lykke til med kåringen som skjer i september.

Les mer på Barnehage.no

Les også Roen herskerundremeterskogen barnehage i Nittedal