Frokostmøte hos Stockholm bys utdanningsforvaltning

Tuesday 18 October 2016

Fred og ro på skolen? Hvorfor er det så viktig for hjernen?

Den 10. november holder Drømmen om det gode et frokostmøte hos Stockholm bys utdanningsforvaltning. Marie Ryds forelesning På hjernens betingelser! gir innsikt i og forståelse av hjernens naturlover.

Jan Holmquist, direktør for videregående, og Lena Hanberg, avdelingssjef for læring og elevhelse i Stockholm by, ønsker velkommen. Marie Boris-Möller, generalsekretær for Drømmen om det gode, forteller om våre metoder og arbeidet i barnehager og skoler. Vår talsperson Anne Marie Brodén informerer om prosjektet ”Min ro”, som hun er koordinator for. Prosjektet finansieres av Allmänna Arvsfonden för och av gymnasieungdomar.

På hjernens betingelser!

Hvordan kan ny kunnskap om hjernen komme til nytte i menneskers hverdag og i din hverdag som pedagog og leder? Hvordan kan du bli kjent med din egen hjerne, og forstå andres?

Maries forelesning fokuserer på hvordan hjernen fungerer, og at vi må lære oss å ta hensyn til noen av hjernens biologiske prinsipper når det gjelder evne til beslutning, hukommelse, relasjoner, teamarbeid, fokus, flow og nærvær. Hun kaller dette hjernens naturlover. Marie Ryd er blant annet doktor i medisinvitenskap og vitenskapsjournalist. Med bakgrunn som forsker på Karolinska Institutet kan hun den vitenskaplige metoden, og disputerte i 1992 innen molekylærbiologi, mikrobiologi og immunologi.