Barnehagebiennalen 17.–18. oktober

Saturday 8 October 2016

Fred og ro i barnehagen

Hvordan kan enkle metoder skape et miljø uten stress for barn og pedagoger? Hvordan skaper vi et miljø med gode forutsetninger for helse, læring og utvikling? Forskning og lang utprøvd erfaring viser talende resultater.

Den 17.–18. oktober 2016 er det ventet 800–1000 deltakere på Louis De Geer konsert & konferanse i Norrköping. I tillegg til forskere og barnehageansatte, deltar også offentlig ansatte og politikere med ansvar for barnehagespørsmål.

Drømmen om det gode og barnehagene Armbandet og Kättsätter samarbeider på årets Barnehagebiennal i Norrköping i forbindelse med en workshop 18. oktober i utstillingshallen. Et flertall pedagoger deltar, sammen med barn fra barnehagene Armbandet og Kättsätter. Marie Boris Möller, generalsekretær for Drømmen om det gode, samt et flertall av pedagoger deltar, sammen med barn fra barnehagene Armbandet og Kättsätter under ledelse av Cecilia Lindström.

Program

11.30 – 11.45

Fred og ro  i barnehagen, Marie Boris-Möller, generalsekretær i Drømmen om det gode

Hvordan har arbeidet med å skape gode forutsetninger for helse, læring og utvikling blitt til? Forskningen, læreplanen og lang erfaring viser at enkle mindfulnessbaserte øvelser skaper nye muligheter for barn og pedagoger, med minsket stress og forbedret arbeidsmiljø som resultat.  

11.45 – 12.15

Prøv selv!!

Ansatte og barn fra barnehagene Armbandet og Kättsätter under ledelse av Cecilia Lindström

Bevegelse; Barne-qigong ”Fuglen” og ”Tigeren”

Berøring; Massasje

Bevegelse; Naturyoga ”Solen”, ”Vinden” og ”Kretsløpet”

Stillhet  – Stillhetsøvelse ”Havet”