Mitt Lugn: Mindfulness i gymnasieskolan

gymnasieprojekt

arvsfonden_140Drömmen om det goda har fått stöd av bland annat Allmäna Arvsfonden för att genomföra ett projekt i gymnasieskolor där elever tränar enkla mindfulness-baserade övningsformer på lektionstid i åtta veckor. De får sedan stöd att lära elever i de yngre årskurserna metoderna. Förhoppningen är att metoderna ska leva vidare på skolorna genom elevernas egna engagemang. Allting är förstås frivilligt, men vår erfarenhet säger oss att den här typen av övningar är mycket populära hos ungdomar. De bidrar till att skapa trygghet och studiero genom att minska stress.

Under de veckor eleverna tränar metoderna på skoltid samlar vi in deras reflektioner vid flera tillfällen. Här är ett av dem:

”Mamma sa att hon blev lugn. Hon tyckte det var skönt. Farsan tyckte det var avkopplande. Kompisarna undrade vad jag höll på med precis innan match, så de ville också testa. Lättare att fokusera. Det sprider lugn. De tyckte det var kul att få prova. Vill göra fler gånger.  Syrran blev lite fnittrig, men det gick bättre nästa gång. Det har känts bra att få hjälpa andra.”

Nu finns chans för fler gymnasieskolor att delta i detta projekt!

Kontakta Anne Marie Brodén, projektsamordnare

070-200 96 33, annemarie.broden@drommenomdetgoda.se

Läs mer på www.mittlugn.se

Läs mer om projektet på Arvsfondens hemsida  

Följande stiftelser och fonder bidrar också till projektet:
Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas minnesfond samt Stiftelsen Infinity.