Transformative Peace Education in Schools

En norsk studie som bygger på djupintervjuer med lärare och elever i svenska grundskolor, gymnasieskolor och förskolor som använder Drömmen om det goda-metodiken. Lärare och elever upplevde ökad ro och harmoni. Flera berättade om en bättre förmåga att reagera med tolerans och utan aggression i provocerande och stressande situationer. Erfarenhet av ökad empati och harmoni inom gruppen var också ett återkommande inslag. Förskolepersonalen ansåg att barnen var mindre aggressiva och hade ett starkare prosocialt beteende.

Transformative Peace Education in Schools

Artikel i Journal of Peace Education: mars 2008, Ole Henning Sommerfelt; och Vidar Vambheim, Universitetet i Tromsö