The Dream of the Good, Exploring its potential to educate for peace at an individual level

Master thesis, Centre for Peace studies, Universitetet i Tromsö, April 2004 av Ole Henning Sommerfelt


En norsk studie som bygger på djupintervjuer med lärare och elever i svenska grundskolor, gymnasieskolor och förskolor som använder Drömmen om det goda-metodiken.

Här undersöks den fredsskapande potentialen hos ”Drömmen om det goda” och dess metoder, som bygger på insikten om att den yttre freden börjar i varje enskild människas inre – med att stifta fred med sig själv.


Enligt Henning är pedagogikens två nyckelprinciper:

1) sambandet med mitt eget inre, dvs mina tankar, känslor och mitt undermedvetna och min upplevelse av yttre händelser.

2) stillhet och koncentration skapar välbefinnande, tillgång till inre resurser och utrymme för reflektion.


Följande fem indikatorer användes:

  • En känsla av lugn och koncentration
  • Medvetenhet inflytande över egna erfarenheter
  • Avsaknad av aggression
  • Vänlighet och prosocialt beteende
  • Inspiration

Resultatet visade att lärare och elever upplevde ökad ro och harmoni. Flera berättade om en bättre förmåga att reagera med tolerans och utan aggression i provocerande och stressande situationer. Erfarenhet av ökad empati och harmoni inom gruppen var också ett återkommande inslag. Förskolepersonalen ansåg att barnen var mindre aggressiva och hade en starkare prosocialt beteende.


Citat från elever i uppsatsen:

”Man blir mer harmonisk och känner sig lite gladare även om situationen är svår. Man är inte så lätt stressad och irriterar sig inte på saker som man normalt skulle reagera på.”

(12 -årig flicka som utövar yoga)


”När vi tränar tillsammans som grupp, upplever vi en fin gruppkänsla. Jag tror inte att någon i gruppen skulle kunna skada någon av de andra. På det sättet har saker och ting förändrats.”

(17 -årig tjej som tränar qigong.)


”När man tänker på de här frågorna, lär man känna sig själv bättre, och då kan man också lära känna andra bättre och bli en bättre vän.”

”Man kan ha tänkt på ett visst sätt en längre tid. Men när man undersöker närmare vad man verkligen tycker om något och hör vad andra tycker, då förstår man att det finns många sätt att tänka på saker och ting.”

”Man får ett större perspektiv.”

”Alla har samma värde, men vi är ändå olika.”

”Man förändras hela tiden.”

(14 -åriga pojkar som övar reflektion)


Läs hela avhandlingen