Norsk studie med elever i åk 4 och åk 7

2009-04-28

Projektet ”Barn och unga i balanse” genomförs som pilotprojekt vid Dröbaks Montessoriskola, Oslo, våren 2008. Projektledare är Anne Selebakke. Annes bidrag till projektet är hennes mångåriga erfarenhet inom området barn och stress och samarbete med liknande projekt i Danmark och Sverige.

Projektet har erhållit stöd av Helse og rehabiliteringsfondet genom Mental Helse. Det har skett i samarbete med:

1. Det svenska projektet ”Drömmen om det goda”.

2. Det danska projektet ”Börns livkundskap”.(www.bornslivskundskap.dk)

Syftet med pilotprojektet Barn och unga i balans var att undersöka effekterna av Uppmärksamhetsträning (UT) i en grundskola. Går det att motivera och stimulera barn i 4:e – 7:e klass att träna närvaro? Vilka förutsättningar krävs för att man ska lyckas?

Den yttre ramen för projektet har varit Dröbaks Montessoriskola och tolv elever i 4:e – 7:e klass. Eleverna hade UT med projektledaren en timme varje vecka i tio veckor under våren 2008; i Stillhet, i Rörelse, genom Fredlig beröring och Reflektion.

Erfarenheterna från pilotprojektet visar att barn är mottagliga för träning i närvaro. Alla tolv eleverna uttryckte på ett eller annat sätt att de hade glädje av träningen. Den hjälpte dem att lugna ner sig, klara av stress och komma i bättre kontakt med sig själv. Hälften av eleverna gav uttryck för att det ibland kunde vara lite tråkigt. Projektledarens utmaning var att variera upplägget tillräckligt och att skapa nödvändig trygghet och gemenskap i gruppen. Idealiskt vore att en lärare som känner eleverna ledde gruppen. Alla lärarna på skolan fick information om UT och erbjudande om vägledning om de önskade pröva det med sina elever. De två/tre lärare som antog denna möjlighet erfor att det absolut är möjligt att genomföra UT på olika sätt inom skolans ramar och att det upplevdes meningsfullt av både vuxna och barn. Utmaningen var att integrera det inom ramen för undervisningen och att få resten av kollegiet med. Erfarenheterna visar att sådan träning borde läggas i timplanen.

Läs hela sammanfattningen