Forskning

Drömmen om det goda-metoderna är grundligt undersökta i flera forskningsprojekt. Man har funnit att de är lätta att lära, ej kostsamma, uppskattade både av elever och lärare – och effektiva redskap bland annat för att förebygga den växande psykiska ohälsan, våldet och försämrade självbilden bland elever i alla åldrar. De hjälper också lärarna att hantera stressen och må bättre. I en lärarstudie anser samtliga deltagande lärare att de förbättrar elevernas koncentration och fokusering på skolarbetet.


Barn i balans I och II

yvonne_terjestamYvonne Terjestam, forskare i psykologi vid Linnéuniversitetet, oroade sig över den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga och sökte efter förebyggande metoder. När hon 2004 kom i kontakt med Drömmen om det goda kände hon att här fanns potentiella verktyg. Hon beslöt sig för att undersöka hur högstadieelever svarade på Drömmen om det goda-metodiken och genomförde forskningsprojektet Barn i balans I. De goda resultaten inspirerade henne att utveckla ett nytt forskningsprojekt kring hälsoeffekter av mindfulnessbaserade övningar i skolan. I Barn i balans II får elever i åldrarna 10–15 år (årskurs 5–9) träna förmågan till ihållande fokus (närvaro), medkänsla och sociala relationer med hjälp av mindfulnessövningar. Programmet är en vidareutveckling av hennes forskning kring Drömmen om det goda-metodiken och prövades under våren 2012 i skolklasser i fyra kommuner.

Läs om Barn i balans I

Läs om Barn i balans II