Stillhetsövningar på Liljeforsskolan i Uppsala

Jag arbetar som lärare på Liljeforsskolan i Uppsala, för några år sedan fick jag möjlighet att gå grundkursen i  Drömmen om det goda. Det var en två dagars kurs i Stockholm, som också har blivit början på en ny resa. Målet stod ganska snart klart för mig; det lugn, den energi och kraft jag själv hade fått på kursen ville jag att mina elever skulle få ta del av. Sagt och gjort introducerade jag massagen för mina elever, det blev mycket väl mottaget och snart kom önskningar om att vi skulle göra massage oftare. Vi hade massage oregelbundet under april och maj, varje gång blev det en lugn och vilsam stund för hela klassen.

Av Camilla Sund Palmgren, lärare

Läs mer om massage på Liljeforsskolan