Specialförskola och förskola i Västerås: Stillheten hjälpte oss att möta barnen

exempel_vasteras

Större delen av min yrkesverksamma tid har jag arbetat som förskollärare i förskola 1-6 år. Några år studerade jag också djupare pedagogik och arbetade med nyanlända flyktingbarn, samt i en specialförskola för 8 barn. Mitt fokus i arbetet var själva mötet med varje barn och därigenom barngruppens möjligheter till gemensam utveckling!

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, står det: ”I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det särskilda barnet och barngruppen”.

Under tolv års tid var jag anställd på en specialförskola där man arbetade med små barn 1-7 år, och deras föräldrar. En kommunal verksamhet, förskolan i samarbete med socialtjänsten, där familjer med varierade svårigheter skulle få hjälp att växa ihop till fungerande familjer.

Av Lillemor Stålbom, förskollärare

Läs vidare här