Pilotprojekt på Tanumsgymnasiets IV-program: 90% av eleverna på IV-programmet fick godkända betyg

När jag år 1998 tillträdde som biträdande rektor i Tanums gymnasium, var jag fast besluten att försöka hjälpa de mest utsatta ungdomarna. Det var oroligt i samhället och fanns en tendens till ökad droganvändning bland eleverna, särskilt i det individuella programmet. Till det individuella programmet kom elever med underkänt i basämnena. De behövde extra stödåtgärder och många av dem höll på att dras in i missbruk och kriminalitet. Föräldrarna stod maktlösa. Sommaren 2000 befarades flera elever vara i behov av institutionsplacering.

Tanums gymnasium: Torgny Greveby, biträdande rektor 1998-2007

Läs om pilotprojektet