Örbyskolan, Bandhagens skola och Bäckahagens skola

Arbetet i tre grundskolor i Vantör i Stockholm 2006 – 2007, omfattade allt som allt 200 lärare. Efter att ha prövat på metoderna i workshops under en inledande temadag erbjöds lärarna fortbildning i en av metoderna: stillhet, beröring, reflektion och yoga. Projektet har genomförts med fondmedel från Kompetensfonden i Stockholm och Af Jochnick Foundation.

Drömmen om det goda-pedagogiken komplementerar den gängse läroplanen med metoder, som utlöser avslappningseffekten och har fredsskapande effekter: Stillhetsövningar, reflektion, fredlig beröring och kontemplativ rörelse som i qigong och yoga.

Läs mer om projektet här