Internationellt: Drömmen om det goda på Jamboreen, världsscoutlägret, i Sverige 2011

exempel_jamboreen

”Ett Världsscoutläger här i Sverige! Självklart ska Drömmen om det Goda finnas med”, tänkte jag. 30 000 ungdomar från 150 länder skulle vistas här under 2 veckor. Vilken chans att sprida Drömmens metoder. Idén föddes på senhösten 2010 då jag körde förbi Rinkaby i Skåne. Förberedelserna för världsscoutlägret var då i full gång. När jag nu blickar tillbaka på våra två veckor på lägret känner jag glädje, förundran och tacksamhet.

 Text och bild: Margareta Rosenquist, speciallärare, medarbetare i Dream of the Good

Läs mer om Jamboreen