Drömmen om det goda i hälsoprojekt på Djäkneparkskolan (7-9) och Lindöskolan (F-6) i Norrköping

exempel_djaknepark

Marie Dohlmar, lärare i idrott och hälsa, är en av de eldsjälar som hjälpt till att sprida Drömmen om det goda i Norrköping. Hon har undervisat barn och elever i alla åldrar i metodiken. Hon drev under 2007-2010 ett hälsoprojekt i Djäkneparkskolan och Lindöskola med Drömmen om det godas metoder under tre år, cirka 250 elever per termin, allt som allt 1500 elever. Hon träffade eleverna två lektionstimmar 2 ggr i veckan. Alla elever som deltog utvärderade kursen. Av utvärderingarna framgick att eleverna tillgodogjorde sig kunskaperna och övningarna mycket bra, att de förstod värdet av att kunna fördjupa sig i metoderna, och varför och hur  metoderna påverkar kroppen.

Läs intervjun med Marie Dohlmar