Drömmen om det goda gör debut på svenska skolan i Mallorca

I september höll vi en kurs för alla lärare i skolan som har 90 elever i åldrarna från 3 till 15 år. Svenska skolan är inrymd i ett charmigt gammalt palats från sekelskiftet, som med alla sina vinklar och vrår och torn liknar ett spanskt Villavillerkulla. Intresset för Drömmen om det  goda i Spanien började sommaren 2011 då två lärare, Louise Sarrión och Johanna Lööf, från svenska skolan i Madrid gick en grundkurs i Stockholm.

Tillbaka i sin skola i Madrid introducerade de metoderna i sitt lärarteam. Flera lärare började direkt använda metoderna, med så gott resultat att man lobbade för dem när lärare från svenska skolan på Mallorca kom på besök, vilket resulterade i att även de beställde en kurs. Louise Sarriòn och Johanna Lööf är glada över att de fick möjlighet att lära sig metoderna och trivs med sin roll som nätverkare. ”En av de första arbetsdagarna efter sommarlovet i år höll vi ännu en presentation av projektet, dels för de nya lärarna som börjat i vår skola i år och dels som en liten påminnelse till alla dom som ännu inte tagit steget”, berättar Louise Sarrión. ”Alla som föregående läsår använde någon (eller flera) av metoderna var mycket positiva och kommer att fortsätta även detta läsår. Många lärare, både nya och ”gamla”, har kommit till oss i efterhand för att få hjälp att sätta igång. Johanna och jag, har dessutom detta läsår fått lite tid avsatt för att arbeta med projektet och kunna vägleda dem som känner att de behöver hjälp på traven.”

Av Cecilia Grönwall