Drömmen om det goda ger lugna och rofyllda förskolebarn

exempel01

Förskolorna Armbandet och Kättsätter är pionjärer med Drömmen om det goda i Norrköping och blev i januari 2014 de första certifierade Drömmen om det goda-förskolorna i Sverige. Sedan 2001 har alla lärare utbildats i samtliga metoder. Verksamheten på Armbandet och Kättsätter genomsyras av Drömmen om det goda och dess lugn och ro-metoder: stillhet, beröring, reflektion och rörelse.

Metoderna besjälas av mindfulness och vävs in i det vardagliga arbetet. Utvärderingar, medarbetarenkäter och kvalitetsgranskningar visar på mycket höga resultat, stressen minskar och frisktalen ligger högt. I Norrköpings Qualis kvalitetsundersökning 2012 och 2013 uppgavs värden nära 100 % både av personal, barn och föräldrar. Barnen är trygga och harmoniska. De har gott självförtroende, är självständiga och tillitsfulla, lyssnar på varandra och sig själva, hanterar konflikter med ord i stället för med knytnävarna, och kan uttrycka sina behov.

Förskolorna förverkligar med hög kvalitet sitt uppdrag enligt Lpfö 98/10. Personalen uttrycker att de är på rätt plats i livet. När man inledde arbetet på Kättsätter 2001 var 50 % av personalen långtidssjukskrivna. Bland de friska arbetade många endast 75 %. Stressen var hög, alla försökte göra allt och skyndade från den ena arbetsuppgiften till den andra. Det fanns i början ett starkt motstånd mot förändring. Ett år senare var inga lärare långtidssjuka.

Läs Ann-Kristin Källström Sundgrens berättelse