Drömmen om det goda med Peace2Calm i Wellington, Sydafrika

exempel_sydafrika

Under två dagar, den 3-4 nov 2013, genomförde vi en workshop i Wellington, som ligger 80 km nordväst om Cape Town, Sydafrika. Kurs- och handledare var Margareta Rosenquist, en erfaren speciallärare samt utbildad i bla QiGong, Biyunmetoden och i Drömmen om det Godas metoder för lugn och ro. Cecilia Grönwall stod för organisationen och utförande av workshopen i samarbete med Kidz2Kidz South Africa, där Cecilia är aktiv både i projekt och i styrelsen.

Till Workshopen inbjöds ca 20 lärare som representerade dels

  • Lärare från 6–årsverksamhet till mellanstadiet, från townships som Khayelitsha och Lavender Hill till en av de bästa skolorna i Cape Town, i välbärgade Claremont
  • Praktikanter/Psykologistuderande dels från Europa dels från Sydafrika
  • Två volontärer från Kidz2Kidz

Av Margareta Rosenquist och Cecilia Grönwall

Läs mer om workshopen i Wellington