Det goda samtalet med Ewa Hildén

Onsdag 9 januari 2019

Datum: 22 januari och 25 mars 2019. Tid: 18.00-19.30. Plats: Kornhamnstorg 6, 5 tr i Gamla stan, Stockholm.

Tanken med det goda samtalet är att vi träffas i en mindre grupp och samtalar om din stress i vardagen. Vi gör mindfulnessövningar tillsammans för att minska stress, bryta gamla mönster och hitta vägen till en hälsosammare vardag. Ewa Hildén informerar om den senaste forskningen gällande hjärnans behov av stillhet och meditation. Hon är beteendevetare med inriktning på kognitiv neurovetenskap och har lång erfarenhet av ledarskapsutveckling. 

Boka plats här

Varmt välkomna! 

Julhälsning

Måndag 17 december 2018

Vi fortsätter nästa år med vårt viktiga arbete med att lära ut enkla stillhetsövningar för att skapa lugn och ro i skolan.

Folkhälsomyndighetens rapport om psykisk ohälsa, som kom ut i april i år, pekar på skolan som den viktigaste platsen för åtgärder. Behovet är stort.

Stillhet är viktigt. Extra viktigt för barn och unga. Genom erfarenhet och forskning har Drömmen om det goda kunnat visa att det går att; minska stress och oro, öka koncentration och lärande och förbättra arbetsmiljön.

Det nationella projektet Mitt lugn för gymnasieskolan är nu avslutat och ingår i den ordinarie verksamheten. Vi har haft stor framgång och nått ut till över 3000 ungdomar och 1000 lärare, elevhälsopersonal och skolledningar.

Vi kommer gärna ut till din skola för att inspirera – en timme med dina kolleger i mindre eller större sammanhang. En möjlighet för hela eller delar av er personalgrupp. Om du inte arbetar på en skola får du gärna kontakta oss med förslag!

Under nästa år händer det mycket på Drömmen om det goda

Vi erbjuder tillfällen att pröva på Barnyoga med Ida Nissle och Lotta Olsson och Fredskraftqigong med Daniel Richardsson.

Mitt lugn kommer fortsatt att erbjudas gymnasieskolor och grundskolans högstadie.

Grundutbildningar är inplanerade i Norrköping, Åhus, Stockholm och Östersund.

I vår pressade vardag behövs även möten i stillhet. Därför erbjuder vi på Drömmen om det goda:

Lugna timmen, där vi kan hämta andan ett slag. Vi hittar lugnet och sveper in oss i det ett tag. Inga krav på förkunskaper eller prestationer. Med Anna Bornstein, initiativtagare till Drömmen om det goda, och Lisen Wijkman.

Det goda samtalet – din stress i vardagen, vi samtalar och gör mindfulnessövningar. En blandning av mindfulness och forskning med Ewa Hildén.

Vi ser fram emot att träffas 2019 – hos oss eller hos er!

Välkommen att läsa mer och boka plats

Torsdag 13 december 2018

Året som gått

Tillsammans har vi alla som på olika sätt är engagerade i Drömmen om det goda åstadkommit storverk. Här följer en kort sammanfattning över 2018.

Det nationella projektet Mitt lugn för gymnasieskolan, är nu efter 3 år avslutat och ingår i den ordinarie verksamheten. Vi har haft stor framgång och nått ut till över 3000 ungdomar och 1000 lärare, elevhälsopersonal och skolledningar. 90 % av eleverna är mycket positiva. I våra workshops får elever och lärare instruktioner och kan sedan öva själva och med stöd av appen ”Mitt lugn”.

Appen kan laddas ner på App Store. Under projektet gjordes en kort film där en av rektorerna säger så här ”Under mina 38 år i skolan har det här varit de kraftfullaste verktyg vi haft för att hjälpa elever med välmående och inlärning”. Fantastiskt. Vi har mött stort intresse och följer upp samarbete med fler skolor.

Drömmen om det goda i förskola och grundskola har under året haft många uppskattade utbildningar runt om i landet i våra stillhetsmetoder. Bland annat i Norrköping, Östersund, Åhus, Kristianstad, Lund, Simrishamn, Bengtsfors, Uppsala, Knivsta och Stockholm. I Bengtsfors och Knivsta har också utbildningsinsatser genomförts för en stor grupp rektorer och chefer samt för lärare från sammanlagt 13 skolor. Tillfälle gavs också under hösten att utbildas i barnqigong i Norrköping samt att pröva på Barnyoga. Lugna timmen är ytterligare ett nytillskott. Frukostmöten, inspirationer och introduktioner har hållits runt om i Sverige.

Vi har skickliga medarbetare som med kraft och engagemang arbetar för att stärka barn, unga och lärare att skapa lugn och ro i förskola och skola i enlighet med den nya skollagen. Folkhälsomyndigheten har genom sitt stöd bidragit till att fler skolor kunnat erbjudas utbildning och möjlighet att delta i forskningsbaserade frågeenkäter. Ett arbete pågår också med en utbildningsplattform som utgångspunkt för framtida utbildningar. Drömmens uppföljningsarbete har ökat med skolor och lärare som deltagit i utbildningar och aktiviteter. Detta arbete skapar möjligheter för fler lärare och skolor att delta i utbildningar och att vara referenser i framtida arbete och utveckling.

Armbandet och Kättsätters förskolor i Norrköpings kommun har under året påbörjat två olika EU-projekt där samarbete utvecklats under två år med fokus på hälsa och mångfald. Följande länder ingår i samarbetet Italien, Portugal, Grekland, Sverige och Tyskland. Genom detta projekt sprids intresset för hur arbetet med Drömmen om det godas verksamhet kan utvecklas.

Drömmen om det goda har deltagit i evenemang, konferenser och seminarier såsom; ”Skärmar, stress och återhämtning” arrangerad av Ung Livsstil i Uppsala; ”Nationell Estetisk kongress” konferens för gymnasielärare med estetiska ämnen i Halmstad. Reacta anordnade en konferens om mindfulness i Malmö där Drömmen medverkade. I samband med seminariet ”Medveten närvaro och ohälsa” i Riksdagen medverkade Mitt lugn-projektet och fick också möjlighet att träffa forskare, lärare, riksdagsledamöter och ungdomar.

Under Almedalsveckan i Visby deltog Mitt lugn i St Lukas arrangemang ”Psykiskhälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen” samt i seminarier som arrangerades av Mindful Nation, Drömmen om det goda, Mindfulnessgruppen och Minds Unlimited: ”Ledares kunskap om inre personlig utveckling”, ”Ungdomars psykiska ohälsa med stress i skolan är allvarligt” och ”Mindfulness och stillhet gör skillnad”. 

I samband med årets Skolforum deltog Drömmen om det goda som utställare och arrangör av två seminarier. Ett med fokus på gymnasieskolan ”Stillhet på schemat – varför är det viktigt i skolan?” och ett med fokus på förskolan ”Stillhet i förskolan – varför är det så viktigt?”

Drömmen om det goda stödjer Stiftelsen EIC:s angelägna initiativ ”Öppna stunder” i Eric Ericssonhallen ”Stillhetens kraft” samt Mindful Nation, en organisation som verkar för att mindfulness ska föras in på alla plan i samhället.

Läs mer om olika aktiviteter som uppmärksammats under året på vår hemsida, Facebook och Instagram!

”Huddinge visar”

Torsdag 8 november 2018

Drömmen om det godas seminarie Stillhet på schemat i förskolan den 29 oktober i Huddinge blev mycket uppskattat av de 50 förskolepedagoger som anmält sig. Ett seminarium om hur Drömmen om det godas enkla stillhetsmetoder kan minska stress, öka koncentration och lärande samt förbättra arbetsmiljön.

Anna Lundstedt med sin gedigna erfarenhet av forskning och utbildning berättade om hjärnans behov av stillhet. Med henne fick deltagarna prova på några korta övningar av stillhet och beröring. Förskoledpedagog och lärare Ida Nissle, som också är yogainstruktör och tidigare har arbetat på Förskolan Armbandet i Norrköping, delade med sig av sina erfarenheter därifrån och bjöd på fina barnyogaövningar. Generalsekreterare Marie Boris-Möller gav en kort introduktion till Drömmen om det godas verksamhet.

Satsning i Bengtsfors kommun för lugn och ro i skolan med Drömmen om det goda-metodiken

Måndag 5 november 2018

Maria Adolfsson

Ingrid Torstensson och Margareta Rosenquist

”De lärare som gör övningar med sina elever blir själva lugna av att göra det, så det är ju stresshantering för både vuxen och barn.”

Under hösten har 15 lärare och personal inom elevhälsan i Bengtsfors kommun gått Grundutbildning i Drömmen om det goda-metodiken för lugn och ro i skolan. Utbildare Ingrid Torstensson och Margareta Rosenquist ledde deltagarna under två dagar i stillhet, reflektion, beröring och rörelse. För rektorer och chefer hölls en heldags introduktion. Satsningen drivs av skolpsykolog Maria Adolfsson i samarbete med Folkhälsorådet. Maria hoppas att metodiken ska bli en del av skolans vardag i framtiden.

Läs mer:

INblick nummer 9 2018 Bengtsfors kommun artikel om Drömmen om det goda