Kommande utbildningar

Tisdag 30 april 2019

Välkommen till våra kommande utbildningar i Stockholm, Norrköping, Östersund och Åhus. Gå en grundutbildning och få baskunskaper i Drömmen om det godas metoder eller varför inte en utbildning i Barnyoga eller Barnqigong.

Foto: Tommy Gärdh

Grundutbildning (2 dagar)

19-20 september 2019 i Åhus Tid: 9-16 båda dagarna.

14-15 november 2019 i Östersund Tid: 9-16.30 båda dagarna.

21-22 november 2019 i Stockholm Tid: 9-16.30 båda dagarna.

27-28 november 2019 i Norrköping Tid: 9-16.30 dag 1. 8-16 dag 2.

Under två dagar får du lära dig fyra enkla metoder för lugn och ro i förskolan och skolan enligt Drömmen om det godas metodik. Det är metoder som stillhet, beröring, reflektion och rörelse. En inspirerande blandning av teori och praktik! Du får ta del av forskning som gjorts på våra metoder och om hjärnans behov av stillhet. Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till inlärning. Du kan ta upp dina frågor, dela erfarenheter och får strategiska råd om hur du går vidare för att föra in metoderna i ditt arbete med barn och ungdomar. I utbildningen ingår kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda.

Boka plats och läs mer


Anpassad utbildning på din förskola/skola

Grupp minst 10 deltagare

Vi kommer gärna till ditt arbetslag, din skola, kommun eller ditt elevhälsoteam för introduktion och utbildningsdagar. Vi har erfarenhet från både små och stora grupper. Hör av dig till oss så tar vi fram ett anpassat upplägg. Vi brukar börja med att komma till er för några timmars introduktion. Vi presenterar vår verksamhet och våra metoder, så att vi skapar en grundförståelse hos er för det vi har att erbjuda. Självklart bjuder vi på smakprov av någon stillhetsövning. Därefter återkommer vi med två dagars grundutbildning för hela eller delar av personalgruppen. Kontakta oss för förslag på kontakt@drommenomdetgoda.se eller ring 08-660 04 25.


Barnqigongutbildning (4 dagar)

Steg 1: 13–14 november 2019. Steg 2: 15-16 januari 2020.

Plats: Norrköping. Tid: 9-16.30 samtliga fyra dagar.

En utbildning i två steg om totalt fyra dagar där du får lära dig Barnqigong, en hälsolek med rötter i den gamla kinesiska hälsotraditionen. Du bekantar dig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och tar efter deras rörelser. Övningarna vävs samman med sagor och berättelser och fakta om djuren. Barnqigongutbildningen är utvecklad inom Biyunskolan och utformad för barn i åldern 1-10 år. Metoden motverkar barns rastlöshet och stress. Den stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett kärleksfullt förhållningssätt till naturen. Du får kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser och bidra till att förbättra förutsättningarna för barnens lärande. Effektiva verktyg mot stress. Du får ta del av erfarenheter av qigong inom förskola och skola. Utbildningen ger certifiering att lära ut metoden i barngrupper och klasser inom förskola och skola. Medlemskap i Drömmen om det goda ingår.

Boka plats och läs mer


Foto: Rasmus Ledin


Barnyogautbildning (2 dagar)

Dag 1: 23 maj 2019 Dag 2: 18 juni 2019 i Norrköping.

Dag 1: 28 oktober 2019 Dag 2: 7 januari 2020 i Stockholm.

Tid: 9-16.30 båda dagarna.

Utbildningen är utformad för barn i förskola till och med åk 6. Det är en barnyoga med rörelser hämtade från natur- och djurriket för de yngre och inspiration från de fem elementen för de äldre. För de yngre barnen är fokus på lek och sagor. De äldre barnen får arbeta med olika program för olika syften, som till exempel att skapa mer lugn eller få mer energi. Yogan grundas på modern medicinsk vetenskap och mindfulnessmetoder som motverkar stress och stärker känsloreglering och kroppsmedvetenhet.

Du får grunderna, övningar, fördjupad teori och repetition. Utrymme ges för frågor och reflektioner. Utbildningen är uppdelad i en del för yngre barn (förskola och förskoleklass) och en del för äldre barn (åk ett-åk sex) med två olika material. För varje åldersspann finns program som innehåller fysiska yogaövningar, andningsövningar, avslappningsövningar och förslag på olika frågor som passar till de olika teman man arbetar med i yogaprogrammen. Diplom, gediget material och medlemskap i Drömmen om det goda ingår.

Boka plats och läs mer


Stillhetens kraft 29 april

Tisdag 16 april 2019

Prova på Fredskraftqigong

Torsdag 11 april 2019

Foto: Anders Rosenberg

Datum: 29 april 2019 i Stockholm

Tid: 17.30-18.30. Plats: Kornhamnstorg 6, 5 trappor, Gamla stan i Stockholm.

Kom och prova på fredskraftqigong med vår uppskattade och mycket erfarne utbildare Daniel Richardsson i Gamla stan.

Drömmen om det goda använder metoder från Biyuntraditionen. Biyunqigong är en modern mind/body metod. Den består av långsamma, mjuka och enkla rörelser. Västerländsk forskning har visat att just sådan långsam koncentrerad rörelse är mycket bra mot stressbetingade sjukdomar, främjar nybildning av hjärnans stamceller och är bra för hjärnverksamheten och nervsystemet.

Fredskraftqigongen är utformad för ungdomar och består av vackra starka rörelser med effektiv koncentration på olika aspekter av naturen.

Utbildare: Daniel Richardsson

Forskning och praktisk erfarenhet i svenska skolor visar att fredskraftqigongen är omtyckt av eleverna. Det övergripande syftet är att förbättra den fysiska och psykiska hälsan, minska stress och balansera hjärnans funktioner.

Boka plats och läs mer

Töreskolan vände trend med mindfulness

Torsdag 28 mars 2019

Foto: SVT

Inslag från SVT där rektorn berättar om hur Töreskolan vände sjunkande betyg och otrygghet med mindfulness.

Läs artikeln ”Vardag med kränkningar – vände trenden med mindfulness” och se en kort film:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/de-vande-utvecklingen-med-aktivitet-mindfulness-och-karlek

Inbjudan till Barnyoga

Måndag 4 mars 2019

En inbjudan från Drömmen om det goda

Barnyoga – prova på

Måndagen den 8 april 2019

Tid: 18.00-19.00. Plats: Kornhamnstorg 6, Gamla stan, Stockholm.

Varmt välkomna på en ”prova-på”kväll där ni får information om och praktiskt får prova delar ur vårt nya yoga-koncept. Kvällen riktar sig till både personal i förskola och skola/fritidshem samt andra intresserade.

Pris: 50 kr. Pris inklusive medlemskap i Drömmen om det goda 100 kr.

Boka plats här på Drömmens hemsida


Ida Nissle är yogalärare med lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt utbildad lärare och förskollärare.

Lotta Olsson är utbildare i Drömmen om det goda, utbildad förskollärare och utbildad i yoga och massage på Axelsons Institut.


Barnyogautbildning

Dag 1: 23 maj  Dag 2: 18 juni 2019

Plats: Förskolan Armbandet, Sprängstensgatan 6, Norrköping.

Dag 1: 28 oktober 2019  Dag 2: 7 januari 2020

Plats: Kornhamnstorg 6, Gamla stan, Stockholm.

Välkommen på Barnyoga i Norrköping eller Stockholm. Yogan grundas på modern medicinsk vetenskap och mindfulnessmetoder som motverkar stress och stärker känsloreglering och kroppsmedvetenhet. Utbildningen är utformad för barn i förskola och till och med åk 6.

Ida Nissle och Lotta Olsson har skapat en barnyogautbildning med rörelser hämtade från natur- och djurriket för de yngre och med inspiration från de fem elementen för de äldre. För de yngre barnen är fokus på lek och sagor medan de äldre barnen får arbeta med olika program för olika syften, som till exempel att skapa mer lugn eller få mer energi.

Dag 1 omfattar grunderna samt övningar. Dag 2 innehåller fördjupad teori, repetition av grunderna samt en del nya övningar. Utrymme ges för frågor och reflektioner. Materialet har en tydlig struktur och en tydlighet i hur man kan lägga upp sin yogastund med barnen. Samtidigt kan man använda materialet med en stor flexibilitet och variation för att lyssna in och följa sin egen barngrupp samt använda sin egen och barnens inspiration och kreativitet.

Efter genomgången utbildning diplomeras kursdeltagarna samt får tillgång till gediget kursmaterial.

Pris: 2 950 kronor/person.

Boka plats här på Drömmens hemsida