Invigning av Meditativt skulpturstråk

Torsdag 28 september 2017

Den 24 september invigdes det meditativa skulpturstråket i Täby. En satsning på stillhet och eftertänksamhet i ett samarbete mellan Täby kommun, skulptören Carl-Gustaf Ekberg och Drömmen om det goda.

Stråket består av nio bronsskulpturer av Carl-Gustaf Ekberg utplacerade längs en vacker gångväg genom hela Centralparken. Meditationerna utgår från skulpturernas livsteman och har utformats av författaren Anna Bornstein utifrån Carl-Gustaf Ekbergs vision.

Gå in och lyssna på meditationerna här

För mer information om Centralparken se www.taby.se

Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling

Onsdag 30 augusti 2017

Nu kan din skola söka bidrag till Drömmen om det godas utbildningar! Lämna in ansökan senast 15 september! Bidraget ska användas till pågående eller nya insatser som bidrar till hälsofrämjande skolutveckling.

 Läs mer på Skolverkets hemsida

”Psykisk hälsa” – en rättighet för alla unga

Fredag 30 juni 2017

Samtal om stressens påverkan på hälsan och vad som kan förändra och förbättra den psykiska hälsan för unga. Arrangör: S:t Lukas.

Foto: Anders Rosenberg

Psykisk ohälsa bland unga är ett ökande samhällsproblem.

Hur hittar vi lösningar för att tackla detta. Hur kan förebyggande insatser se ut?

Vad säger forskningen kring fungerande metoder vid stress, oro och depression? 

Nu är sommaren här och den inleds med en spännande vecka i Almedalen. 

Drömmen om det goda medverkar också i år i S:t Lukas välbesökta seminarium.

Välkommen den 7 juli kl 8.45-10.15.

Plats: Ideella Trädgården, Birgers gränd 7, ingång Almedalen. 

Program att skriva ut! St Lukas Folder Almedalen 2017

Länk för anmälan: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48427

Drömmen om det goda har under 20 år arbetat med skolor och experter och lyft betydelsen av lugn och ro för barn och unga i förskolor, grundskolor och gymnasier. Ett utbildningsmaterial finns utvecklat för de 1200 lärare som senaste 5 åren inspirerats och utbildats. Mycket goda resultat finns för över 10000 barn och unga som varje dag får möjlighet att arbeta med korta stunder av stillhet. Vår erfarenhet visar att barn och unga har lätt att ta till sig övningarna och att man efterfrågar mer när man provat på. Vi ser att enkel Mindfulnessbaserad stillhetsträning under dagen gör underverk för barn och elever i alla åldrar, men också för stressade lärare.

I det 3-åriga projektet  ”Mitt Lugn”, som stöds av Allmänna Arvsfonden, tränar elever medveten närvaro för att uppnå ökad studiero och avhjälpa stressen. Resultaten efter 2 år är glädjande med ca 1800 elever som tränat på skoltid och som med appen ”Mitt Lugn” även haft stöd att träna på fritiden.

Drömmen om det godas verksamhet, grundar sig på erfarenhet och forskning, stöds också av Folkhälsomyndigheten och Gålöstiftelsen.

Anna Bornstein tilldelas priset Pennan 2017 av Humanism & Kunskap

Onsdag 24 maj 2017

Drömmen om det goda gläds över att Anna Bornstein den 6 juni får ta emot Humanism & Kunskaps pris ”Pennan” 2017 på Anundshög norr om Västerås. Priset ges till en författare, journalist som utfört en extraordinär insats i humanismens tjänst. Hon har röstats fram av Humanism & Kunskaps medlemmar och tilldelas priset framför allt för skolprojektet Drömmen om det goda, för att hon ”oförtröttligt i tjugo år arbetat med Drömmen om det goda, som praktiseras i många skolor med goda resultat.” Förutom författare, journalist och föreläsare är Anna Bornstein initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda som verkar inom förskola och skola för lugn och ro med övningsformer som Stillhet, Beröring, Reflektion och Rörelse.
 

Årsmöte

Torsdag 13 april 2017

Medlemmar inbjudes till extra årsmöte den 19 april kl 17.00 samt ordinarie årsmöte den 23 maj kl 17.00.

Plats: Kornhamnstorg 6, Stockholm.

Anmälan till: kontakt@drommenomdetgoda.se.