Motion i Riksdagen

Tisdag 7 maj 2019

Anne Marie Brodén har under  flera år under sin tid som riksdagsledamot  lagt in motioner om att göra mindfulness obligatoriskt i skolan.

Nu har riksdagsledamot Hans Hoff lämnat  in en motion om mindfulness i skolan där projektet ”Mitt lugn” nämns. Det är tydligt att mer behöver göras i denna fråga.

Drömmen om det goda följer med spänning denna motion.

Motion till Riksdagen 2018/19:1993 Hans Hoff Mindfulness i skolan

Årsmöte 21 maj 2019

Måndag 6 maj 2019

Medlemmar inbjudes till ordinarie årsmöte den 21 maj.

  • Kl 17.30 Inledning med ordförande Anne Marie Brodén

Barnkonventionen som lag i Sverige – ett stort stöd för Drömmen om det godas fortsatta arbete och Anna Bornstein om vikten av stillhet.

  • Föredrag av Lisen Wijkman om sitt viktiga arbete i Indien
  • Kl 18.00 Årsmöte

Plats: Kornhamnstorg 6, Stockholm.

Anmälan till: kontakt@drommenomdetgoda.se.

Kommande utbildningar

Tisdag 30 april 2019

Välkommen till våra kommande utbildningar i Stockholm, Norrköping, Östersund och Åhus. Gå en grundutbildning och få baskunskaper i Drömmen om det godas metoder eller varför inte en utbildning i Barnyoga eller Barnqigong.

Foto: Tommy Gärdh

Grundutbildning (2 dagar)

19-20 september 2019 i Åhus Tid: 9-16 båda dagarna.

14-15 november 2019 i Östersund Tid: 9-16.30 båda dagarna.

21-22 november 2019 i Stockholm Tid: 9-16.30 båda dagarna.

27-28 november 2019 i Norrköping Tid: 9-16.30 dag 1. 8-16 dag 2.

Under två dagar får du lära dig fyra enkla metoder för lugn och ro i förskolan och skolan enligt Drömmen om det godas metodik. Det är metoder som stillhet, beröring, reflektion och rörelse. En inspirerande blandning av teori och praktik! Du får ta del av forskning som gjorts på våra metoder och om hjärnans behov av stillhet. Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till inlärning. Du kan ta upp dina frågor, dela erfarenheter och får strategiska råd om hur du går vidare för att föra in metoderna i ditt arbete med barn och ungdomar. I utbildningen ingår kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda.

Boka plats och läs mer


Anpassad utbildning på din förskola/skola

Grupp minst 10 deltagare

Vi kommer gärna till ditt arbetslag, din skola, kommun eller ditt elevhälsoteam för introduktion och utbildningsdagar. Vi har erfarenhet från både små och stora grupper. Hör av dig till oss så tar vi fram ett anpassat upplägg. Vi brukar börja med att komma till er för några timmars introduktion. Vi presenterar vår verksamhet och våra metoder, så att vi skapar en grundförståelse hos er för det vi har att erbjuda. Självklart bjuder vi på smakprov av någon stillhetsövning. Därefter återkommer vi med två dagars grundutbildning för hela eller delar av personalgruppen. Kontakta oss för förslag på kontakt@drommenomdetgoda.se eller ring 08-660 04 25.


Barnqigongutbildning (4 dagar)

Steg 1: 13–14 november 2019. Steg 2: 15-16 januari 2020.

Plats: Norrköping. Tid: 9-16.30 samtliga fyra dagar.

En utbildning i två steg om totalt fyra dagar där du får lära dig Barnqigong, en hälsolek med rötter i den gamla kinesiska hälsotraditionen. Du bekantar dig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och tar efter deras rörelser. Övningarna vävs samman med sagor och berättelser och fakta om djuren. Barnqigongutbildningen är utvecklad inom Biyunskolan och utformad för barn i åldern 1-10 år. Metoden motverkar barns rastlöshet och stress. Den stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett kärleksfullt förhållningssätt till naturen. Du får kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser och bidra till att förbättra förutsättningarna för barnens lärande. Effektiva verktyg mot stress. Du får ta del av erfarenheter av qigong inom förskola och skola. Utbildningen ger certifiering att lära ut metoden i barngrupper och klasser inom förskola och skola. Medlemskap i Drömmen om det goda ingår.

Boka plats och läs mer


Foto: Rasmus Ledin


Barnyogautbildning (2 dagar)

Dag 1: 23 maj 2019 Dag 2: 18 juni 2019 i Norrköping.

Dag 1: 28 oktober 2019 Dag 2: 7 januari 2020 i Stockholm.

Tid: 9-16.30 båda dagarna.

Utbildningen är utformad för barn i förskola till och med åk 6. Det är en barnyoga med rörelser hämtade från natur- och djurriket för de yngre och inspiration från de fem elementen för de äldre. För de yngre barnen är fokus på lek och sagor. De äldre barnen får arbeta med olika program för olika syften, som till exempel att skapa mer lugn eller få mer energi. Yogan grundas på modern medicinsk vetenskap och mindfulnessmetoder som motverkar stress och stärker känsloreglering och kroppsmedvetenhet.

Du får grunderna, övningar, fördjupad teori och repetition. Utrymme ges för frågor och reflektioner. Utbildningen är uppdelad i en del för yngre barn (förskola och förskoleklass) och en del för äldre barn (åk ett-åk sex) med två olika material. För varje åldersspann finns program som innehåller fysiska yogaövningar, andningsövningar, avslappningsövningar och förslag på olika frågor som passar till de olika teman man arbetar med i yogaprogrammen. Diplom, gediget material och medlemskap i Drömmen om det goda ingår.

Boka plats och läs mer


Stillhetens kraft 29 april

Tisdag 16 april 2019

Prova på Fredskraftqigong

Torsdag 11 april 2019

Foto: Anders Rosenberg

Datum: 29 april 2019 i Stockholm

Tid: 17.30-18.30. Plats: Kornhamnstorg 6, 5 trappor, Gamla stan i Stockholm.

Kom och prova på fredskraftqigong med vår uppskattade och mycket erfarne utbildare Daniel Richardsson i Gamla stan.

Drömmen om det goda använder metoder från Biyuntraditionen. Biyunqigong är en modern mind/body metod. Den består av långsamma, mjuka och enkla rörelser. Västerländsk forskning har visat att just sådan långsam koncentrerad rörelse är mycket bra mot stressbetingade sjukdomar, främjar nybildning av hjärnans stamceller och är bra för hjärnverksamheten och nervsystemet.

Fredskraftqigongen är utformad för ungdomar och består av vackra starka rörelser med effektiv koncentration på olika aspekter av naturen.

Utbildare: Daniel Richardsson

Forskning och praktisk erfarenhet i svenska skolor visar att fredskraftqigongen är omtyckt av eleverna. Det övergripande syftet är att förbättra den fysiska och psykiska hälsan, minska stress och balansera hjärnans funktioner.

Boka plats och läs mer