Drömmen om det goda på Skolforum Älvsjömässan den 30-31 oktober

Torsdag 12 oktober 2017

Besök vårt seminarium ”Stillhet på schemat” 30 oktober

Foto: Anders Rosenberg, Tommy Gärdh

Tid: 11.40-12.30.

Plats: Norra scenen, Älvsjömässan

Hur reagerar barn och elever på stillhet? Kan de verkligen bli lugna? Jo, det kan de, och det är lättare än vi tror. Barn och elever efterfrågar stillhet när de väl fått pröva, och den gör också underverk för stressade lärare. Forskning visar att korta stillhetsstunder minskar stress, ökar koncentrationen och hjälper lärandet. De förebygger ohälsa, ger goda kamratrelationer och en bättre arbetsmiljö.

Möt Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef på Armbandet och Kättsätter i Norrköpings kommun och pionjär med stillhet för de yngsta.

Hans Kernell, gymnasielärare med lång erfarenhet av stillhet på gymnasiet. Idag verksam på Jämtlands Gymnasium, Östersunds kommun. Där arbetar han också med gymnasieprojektet ”Mitt Lugn”, som stöds av Allmänna Arvsfonden.

Marie Boris-Möller, generalsekreterare i den ideella föreningen Drömmen om det goda.

Anna Bornstein, som initierade arbetet och lanserar sin nya bok ”Stillhet i förskola och skola, steg för steg” som blivit till i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren.

Drömmen om det goda stöds idag bland annat av Allmänna Arvsfonden, Folkhälsomyndigheten och Gålöstiftelsen. I Drömmen om det godas 3-åriga projekt ”Mitt Lugn” tränar elever medveten närvaro för minskad stress och ökad studiero.

Besök vår monter C07:39 den 30 – 31 oktober!

Vi medverkar som utställare tillsammans med Dana förlag i monter C07:39. Dana Förlag lanserar i samband med mässan boken ”Stillhet i förskola och skola, steg för steg” av Anna Bornstein i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren.

För mer information om biljettköp, program och bokning av seminarier med mera se www.skolforum.com.

Foto: Rasmus Ledin

Drömmen om det goda – din egen väg till lugn och ro

Minskad stress, ökad inlärningsförmåga och bättre arbetsmiljö. 

www.drommenomdetgoda.se

Ny bok av Anna Bornstein – Stillhet i förskola och skola steg för steg

Onsdag 11 oktober 2017

Anna Bornsteins nya bok ”Stillhet i förskola och skola steg för steg” (Dana Förlag) skildrar tjugo års erfarenhet av stillhetsmetodik i förskola och skola. Metodiken har utvecklats inom Drömmen om det goda och har fyra övningsformer – stillhet, beröring, reflektion och kontemplativ rörelse. Boken innehåller många övningar och praktiska exempel, övningarnas resultat är belysta av forskning. Boken har skapats i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef i Norrköping och pionjär med Drömmen om det goda i förskolan. Anna skriver om barn och ungdomars erfarenheter av stillhet och om lärares arbete med metodiken. Många lärare från grundskolan och gymnasiet har förmedlat sina erfarenheter.

Utgivningsdag 30 oktober  Beställ boken!

Anna Bornstein är initiativtagare och medgrundare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat dess metodik. Hon är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Under många år skrev hon på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, meditation, djuppsykologi och ickevåld.

Invigning av Meditativt skulpturstråk

Torsdag 28 september 2017

Den 24 september invigdes det meditativa skulpturstråket i Täby. En satsning på stillhet och eftertänksamhet i ett samarbete mellan Täby kommun, skulptören Carl-Gustaf Ekberg och Drömmen om det goda.

Stråket består av nio bronsskulpturer av Carl-Gustaf Ekberg utplacerade längs en vacker gångväg genom hela Centralparken. Meditationerna utgår från skulpturernas livsteman och har utformats av författaren Anna Bornstein utifrån Carl-Gustaf Ekbergs vision.

Gå in och lyssna på meditationerna här

För mer information om Centralparken se www.taby.se

Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling

Onsdag 30 augusti 2017

Nu kan din skola söka bidrag till Drömmen om det godas utbildningar! Lämna in ansökan senast 15 september! Bidraget ska användas till pågående eller nya insatser som bidrar till hälsofrämjande skolutveckling.

 Läs mer på Skolverkets hemsida

”Psykisk hälsa” – en rättighet för alla unga

Fredag 30 juni 2017

Samtal om stressens påverkan på hälsan och vad som kan förändra och förbättra den psykiska hälsan för unga. Arrangör: S:t Lukas.

Foto: Anders Rosenberg

Psykisk ohälsa bland unga är ett ökande samhällsproblem.

Hur hittar vi lösningar för att tackla detta. Hur kan förebyggande insatser se ut?

Vad säger forskningen kring fungerande metoder vid stress, oro och depression? 

Nu är sommaren här och den inleds med en spännande vecka i Almedalen. 

Drömmen om det goda medverkar också i år i S:t Lukas välbesökta seminarium.

Välkommen den 7 juli kl 8.45-10.15.

Plats: Ideella Trädgården, Birgers gränd 7, ingång Almedalen. 

Program att skriva ut! St Lukas Folder Almedalen 2017

Länk för anmälan: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48427

Drömmen om det goda har under 20 år arbetat med skolor och experter och lyft betydelsen av lugn och ro för barn och unga i förskolor, grundskolor och gymnasier. Ett utbildningsmaterial finns utvecklat för de 1200 lärare som senaste 5 åren inspirerats och utbildats. Mycket goda resultat finns för över 10000 barn och unga som varje dag får möjlighet att arbeta med korta stunder av stillhet. Vår erfarenhet visar att barn och unga har lätt att ta till sig övningarna och att man efterfrågar mer när man provat på. Vi ser att enkel Mindfulnessbaserad stillhetsträning under dagen gör underverk för barn och elever i alla åldrar, men också för stressade lärare.

I det 3-åriga projektet  ”Mitt Lugn”, som stöds av Allmänna Arvsfonden, tränar elever medveten närvaro för att uppnå ökad studiero och avhjälpa stressen. Resultaten efter 2 år är glädjande med ca 1800 elever som tränat på skoltid och som med appen ”Mitt Lugn” även haft stöd att träna på fritiden.

Drömmen om det godas verksamhet, grundar sig på erfarenhet och forskning, stöds också av Folkhälsomyndigheten och Gålöstiftelsen.