Våra lärare är så stressade! Kan du hjälpa oss? De behöver de här övningarna!

Fredag 5 februari 2016

Jessica Lilo

Jessica Lilo

Första workshopen i projektet ska strax börja i en klass i årskurs 1 i gymnasiet. Klassrummet är fyllt av elever och ljudnivån är hög. Förjäves väntar läraren på att eleverna ska tystna. Till slut höjer läraren rösten. Är skarp i tonen. Säger åt eleverna upprepade gånger att sluta fnissa, att vara tysta osv.

Alla elever deltar i dagens första mindfulness-övning. Lugn stämning, knäpptyst. En flicka fnissar när hon hör nynnadet på ljudspåret. Hon fnissar mjukt och tyst. Fnisset sprider sig till flickorna runt omkring. Ingen annan av eleverna verkar berörda. Läraren tillrättavisar med snabba ord som faller som en pisksnärt. Workshopledaren fumlar lite med mobilen och råkar byta ljudspår för att sen snabbt byta tillbaka ”Hoppsan det var inte meningen! Jag vet inte hur man spolar fram till precis där vi var så nu får ni lyssna från början. Vilken tur!” säger hon med ett fniss. Alla är helt tysta. Lugnet ligger som en mjuk filt i rummet. Läraren slappnar av lite men sluter aldrig ögonen.

Efter övningen börjar eleverna mjukt prata med varandra. Många tittar på sina stressprickar och visar varandra. Någon frågar: Hur kan det gå så fort? Min prick har gått från svart (spänd) till mörkblå (djupt avslappnad). Hur kan man bli så lugn på några minuter?? Frågan leder oss vidare till kärnan i dagens workshop. Hur kan vi motverka stressens effekter i vår vardag? Hur kan jag finna mitt lugn under dagen? Hur kan jag dämpa känslorna av otillräcklighet, uppgivenhet och press?

När eleverna sedan inser att de under flera veckor ska få göra dessa övningar på lektionstid kommer spontana reaktioner och kommentarer som ”I skolan?! Är det sant? Hur ofta då??”  ”Kommer lärarna att göra det också? De är så grymt stressade!”

Efter workshopen stannar en grupp elever kvar. De har ett specifikt ärende; ”Alltså kan du göra det här speciellt med lärarna också? Det är skitjobbigt att de är så stressade.”

Gymnasieskolan är en tuff arbetsplats både för elever och lärare. Det är många kunskapsmål som ska uppfyllas, prov och uppgifter som ska förberedas, skrivas, rättas och betygsättas. Arbetsdagen är tidsstyrd på minuten och för läraren innebär det ofta att administration och förberedelser måste ske på korta tidsrymder mellan lektioner. Till skillnad från på många andra arbetsplatser, har varken lärare eller elever fasta kontorsplatser utan arbetar i det som inom företagsvärlden kallas aktivitetsbaserat kontor. För både elev och lärare innebär det att man tvingas byta lokal flera gånger om dagen. Läraryrket är utmanande på många sätt och många lärare vittnar om tuffa arbetsförhållanden. Lärarens stressnivåer påverkar elevernas. Stress skapar irritation och inte så sällan otrevligt beteende som sedan bemöts med irritation eller aggression. Det är så vi människor fungerar. Stressens effekter och kostnader är hög för alla individer. Eleverna förstår snabbt möjligheterna att finna sitt lugn med hjälp av korta mindfulnessövningar. De önskar sina lärare att få uppleva det samma.

Kan du följa med till vår svenskalektion och göra fler övningar? Snälla!

Fredag 5 februari 2016

Jessica Lilo mini

Jessica Lilo

Eleverna på Campus Manilla är engagerade och aktiva under den första workshopen i deras skola. De delar generöst med sig av sina erfarenheter av stress och de problem som följer. De reflekterar över varandras inspel och en givande diskussion följer efter var workshopfråga. När vi sedan gör övningarna är fler av dem förvånade över att de känner så stor skillnad direkt.

När vi är klara är det några som inte reser sig för att gå till nästa lektion. Jag tolkar det som att de önskar kontakt. På allvar ber en av flickorna: ”Kan du följa med till vår svenskalektion och göra fler övningar? Snälla!” Jag ler men hon fortsätter:” Jag skulle vilja göra några låååånga avslappningar. Kan vi inte fråga svenskläraren?”

Vi gör en föreläsning! Och en prova-på-grej! Vi delar med oss!

Onsdag 20 januari 2016

Jessica Lilo

Jessica Lilo

Idéerna är många när eleverna på barn-och fritidsprogrammet i Ållebergsgymnasiet i Falköping får frågan hur de skulle kunna sprida övningarna vi gjort tillsammans i projektet. Vill de sprida dessa övningar vidare? Ja, de allra flesta vill det.

Vi gör en föreläsning!

Reflektion av erfarenheter i projektet

Torsdag 5 november 2015

Jessica Lilo

Jessica Lilo

Lärarnas situation är tuff i många skolor. Många undervisningstimmar, lite tid till planering och utvärdering, mycket administration med att registrera och följa upp frånvaro, begränsad tid avsatt till uppföljning med mentorselever gör det svårt för lärare att räcka till. Långvarig stress bland lärare är vanligt förekommande och påverkar kvalitéten på undervisningen och inte minst den egna hälsan. Mot den bakgrunden finns några lärdomar vi drar ur projektet så här långt. De skolor som anmäler intresse till projektet har alla hittills haft en engagerad och mycket intresserad lärare. Projektets genomförande beror ofta på den enda lärarens insats. I de skolor där projektet genomförs på olika lärares lektioner märker vi att det fortfarande är en enda lärares engagemang som allt hänger på. Andra lärare är inte lika väl insatta (om alls) i projektet och blir på så vis varken inkluderade eller delaktiga. Slutsatsen så här långt är at det är en styrka att bjuda in till informationsmöte för alla lärare i de deltagande klasserna. Klassens alla lärare är då införstådda med elevernas process och får alla möjlighet att prova övningarna. På så vis hoppas vi att klasserna får möjlighet att träna på fler lektioner och att det på så sätt skapas mer flexibilitet och mindre sårbarhet gällande enskilda lärares situation.

Vi ser också olika tendenser i deltagande skolor. En del önskar genomföra projektet i stor skala med hela årskurser eller ett flertal klasser. Andra väljer enstaka klasser och lägger stor vikt vid vilken klass arbetet görs med. I vissa skolor resonerar man som så att man önskar träna mindfulness i klasser som verkar mottagliga och positivt inställda. På andra ställen väljer man ut en klass med en problematisk situation, svår gruppdynamik eller med enstaka elever med allvarliga stress-relaterade problem. Detta påverkar så klart både arbetssätt och resultat. De olika skolornas situation gör det svårt att ha samma format på workshoparna. Det kräver handledare med stor erfarenhet och gruppförståelse. Generellt sätt märker vi ett behov av att förankra projektet starkare i de deltagande skolorna. Till vårterminen förändrar vi därför upplägget och inleder projektet i varje skola med ett besök på plats och ökad information till lärarna.

Vi kan göra det här under vår APL!

Onsdag 14 oktober 2015

Jessica Lilo

Jessica Lilo

På Ållebergsgymnasiet i Falköping förbereder sig eleverna i åk 2 på barn- och fritidsprogrammet för sin APL-period som börjar efter höstlovet. I åtta veckor har de fått göra övningar i medveten närvaro på lektionstid. Nu planerar flera av eleverna att ta med sig övningarna och göra på dem på sina APL-platser så som fritidshem, förskolor, grundskolor och verksamheter för funktionsnedsatta. Årskurs 3, som som alla har inriktining fritid- och hälsa har också praktiserat mindfulness i skolan hela terminen. De pratar om hur övningarna kan hjälpa dem inför perioden med mycket prov som börjar nu.

Inför mitt besök idag har eleverna skriftligt fått berätta om sina förväntningar på dagens workshop. De allra flesta skriver att de ser fram emot att få göra avslappnande övningar och att de vill få fler (nya) övningar att göra. Flera vill göra fler beröringsövningar. Helst vill de ha övningar som ljudfiler. Några skriver att de ser fram emot att få nya perspektiv på stress och att de har lärt sig mycket på våra andra workshoparna om de bakomliggande fysiologiska responserna på stress och avslappning. ”All info om stress & avslappning är viktigt för mig att ta till mig och ha i bakhuvudet” skriver en elev.

Efter att ha tränat några av övningar tillsammans får eleverna frågan om de vill fortsätta med de här övningarna för egen del. 75% av eleverna i årskurs 2 svarar ja (17 av 23) och i åk 3 svarar alla utom en elev att de vill fortsätta.  Många av dem skriver att de vill fortsätta göra övningar i skolan men flera lägger också till att de kommer att göra övningar hemma.

”Jag gör övningar som inte syns dagligen som andning och känna igenom kroppen.”

”Jag har lärt mig att koncentrera mig på ett annat sätt. Bra att det är så lätt att göra när som helst på dagen.”

”Jag känner mig lugn och avslappnad nu. Jag kommer att ta med mig beröringsövningen och massagen. Jag har svårt att koncentrera mig på övningarna så jag föredrar massage.”

”Jag tänker att jag ska försöka slappna av mer nu när jag har prov. Ska testa nån övning innan prov.”

”Jag tar med mig att låta hjärnan vila mer genom att inte kolla på telefonen när jag ska gå och lägga mig.”

På frågan om de vill lära ut/göra övningarna med andra svarar 2/3 av eleverna i årskurs 3 JA. I årskurs 2 är det fler som känner sig osäkra på om de skulle klara av det, men 60 % svarar ja på frågan. Eleverna spånar tillsammans på idéer på olika sammanhang de kan göra övningarna i. Förutom under APL och på träningar kommer förslag om tjejkväll med massage, och direkt kontras det med grabbkväll med massage. Här står massage högt i kurs!

Vi kan göra det här under vår APL!