Frukostmöte på Stockholm stads utbildningsförvaltning

Tisdag 18 oktober 2016

Lugn och ro i skolan? Varför är det så viktigt för hjärnan?

Den 10 november håller Drömmen om det goda ett frukostmöte på Stockholms stads utbildningsförvaltning. Marie Ryds föreläsning På hjärnans villkor! ger insikt i och förståelse för hjärnans naturlagar.

Jan Holmquist, gymnasiedirektör och Lena Hanberg, avdelningschef för lärande och elevhälsa Stockholms stad önskar välkomna. Marie Boris-Möller, generalsekreterare för Drömmen om det goda, berättar om våra metoder och arbete på förskolor och skolor. Vår ordförande Anne Marie Brodén informerar om projektet ”Mitt Lugn”, som hon är samordnare för. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden för och av gymnasieungdomar.

Marie Ryd

På hjärnans villkor!

Hur kan ny kunskap om hjärnan komma till nytta i människors vardag och i din vardag som pedagog och ledare? Hur kan du lära känna din hjärna, och förstå andras?

Maries föreläsning fokuserar på hur hjärnan fungerar och att vi måste lära oss att beakta vissa av dess biologiska principer när det kommer till förmågor som beslutsfattande, minne, relationer, teamarbete, fokus, flow och närvaro. Hon kallar det hjärnans naturlagar. Marie Ryd är bland annat doktor i medicinsk vetenskap och vetenskapsjournalist. Med ett förflutet som forskare på Karolinska Institutet kan hon den vetenskapliga metoden och disputerade 1992 inom molekylärbiologi, mikrobiologi och immunologi.

Förskolebiennalen 17–18 oktober

Tisdag 18 oktober 2016

q20-qualiscert-pa-armbandet-2014-marie-boris-moller

Lugn och ro i förskolan

Hur kan enkla metoder skapa en miljö för barn och pedagoger utan stress? Hur skapar vi en miljö med goda förutsättningar för hälsa, lärande och utveckling? Forskning och lång beprövad erfarenhet visar talande resultat.

Den 17-18 oktober väntas 800-1000 deltagare 2016 på Louis De Geer konsert & konferens i Norrköping. Utöver forskare och personal från förskolan så deltar även tjänstemän och politiker med ansvar för förskolefrågor.

Drömmen om det goda och Förskolorna Armbandet och Kättsätter samverkar på årets Förskolebiennal i Norrköping i samband med en workshop den 18 oktober i utställningshallen. Ett flertal pedagoger deltar tillsammans med barn från förskolorna Armbandet och Kättsätter. Marie Boris Möller, generalsekreterare Drömmen om det goda samt ett flertal pedagoger deltar tillsammans med barn från förskolorna Armbandet och Kättsätter under ledning av Cecilia Lindström.

Program

11.30 – 11.45

Lugn och ro  i förskolan, Marie Boris-Möller, generalsekreterare Drömmen om det goda

Hur har arbetet med att skapa goda förutsättningar för hälsa,lärande och utveckling skapats? Forskningen, läroplanen och en lång erfarenhet visar att enkla mindfulnessbaserade övningar skapar nya möjligheter för barn och pedagoger med minskad stress och förbättrad arbetsmiljö som resultat.  

11.45 – 12.15

Pröva på!!

Personal och barn från Förskolorna Armbandet och Kättsätter under ledning av Cecilia Lindström

Rörelse; Barnqigong ”Fågeln” och ”Tigern”

Beröring; Massage

Rörelse; Naturyoga ”Solen”, ”Vinden” och ”Kretsloppet

Stillhet  – Stillhetsövning ”Havet”

Fullsatt frukostmöte i Stockholm

Torsdag 1 september 2016

Bra start på hösten!
Fullsatt frukostmöte med Ulrika Sedell och boken ”Bortom glastaket”. TACK!!
Insiktsfullt ledarskap, en viktig del i det egna ledarskapet och där Drömmen om det goda erbjuder en bas med enkla metoder för lugn och ro i skolan!!

Bortom glastaket – ett föredrag om insiktsfullt ledarskap

Måndag 15 augusti 2016

Frukostmöte 1 september, 7.45-10.00

Boken ”Bortom glastaket” av Ulrika Sedell är ett unikt porträtt av 26 ledande kvinnor som berättar om sin väg till toppen. I öppenhjärtiga intervjuer delar de med sig av sina livsresor och erfarenheter. Vad driver dem? Varför lyckades just de? Hur hanterar de motstånd och framgång? Hur ser de på ledarskap?

Detta frukostmöte är fullbokat!!!! Välkommen på nästa evenemang!!

Insiktsfullt ledarskap

Torsdag 30 juni 2016

Projektet ”Mitt Lugn” medverkar i St Lukasstiftelsens workshop den 8 juli kl 9.15 -12.00 i Almedalen.

Jessica Lilo, projektledare för gymnasieprojektet ”Mitt Lugn” berättar om hur gymnasieelever ska kunna få stöd och också stödja varandra på väg in i vuxenlivet!

Projektet, som är nationellt,  ger elever stöd genom samtal och mindfulnessövningar.

Projektet drivs av den ideella organisationen Drömmen om det goda med stöd från Arvsfonden.

Plats: Ideella trädgården, Birgers Gränd 7, ingång Almedalen