Projektet ”Mitt Lugn” presenteras på Riksdagen 25 april

Torsdag 26 april 2018

  Projektet ”Mitt lugn” presenterades den 25 april på Riksdagen av projektgruppen i samband med ett seminarium som leddes av Anne Marie Brodén. Allmänna arvsfonden har under 3 år stöttat projektet.

Skärmar, stress och återhämtning – Ung Livsstil

Onsdag 28 mars 2018

Den 19 mars deltog Drömmen om det goda i den fullbokade konferensen Skärmar, stress och återhämtning som arrangerades av Ung Livsstil och hölls på Uppsala Konsert & Kongress.

Konferensen handlade bland annat om hur elever påverkas av skärmar, hur feedback kan öka motivationen till lärande och hur stress i klassrummet kan motverkas. Dagen avslutades på temat återhämtning. Marie Boris-Möller, Generalsekreterare för Drömmen om det goda och Anna Lundstedt, Fil Dr i Etnologi och utbildare i Drömmen om det godas stillhetsmetoder, talade om vikten av att få mer tid för lugn och ro, att minska stress/oro och öka inlärningsförmågan. Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med Drömmen om det godas metoder ökar välbefinnandet och minskar stress, våld och aggressivitet. En liknande konferens kommer att hållas i höst.

Läs mer

 

 

Drömmen om det goda på fullsatt seminarium 30 oktober

Tisdag 28 november 2017

Fullsatt seminarium ”Stillhet på schemat” 30 oktober

Foto: Anette Tamm

Drömmen om det godas och Dana förlags monter på Skolforum var välbesökt på Älvsjömässan den 30-31 oktober. Här informerade Marie, Mona, Ewa, Florence och Ebba om Drömmen och våra stillhetsmetoder. Vi medverkade i det fullsatta seminariet ”Stillhet på schemat” den 30 oktober. Förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren, pionjär med stillhet för de yngsta med Drömmen om det goda, berättade om hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköpings kommun. Gymnasielärare Hans Kernell, verksam på Jämtlands Gymnasium i Östersunds kommun, delade med sig av sin långa erfarenhet av stillhet på gymnasiet och talade om sitt arbete med gymnasieprojektet ”Mitt Lugn”. Gymnasieeleven Jessica Klaff från Linköping berättade om sitt arbete som inspiratör för projektet ”Mitt lugn”. Generalsekreterare Marie Boris-Möller pratade om Drömmen om det godas verksamhet med att införa lugn och ro i förskolor och skolor. Tillsammans med Dana förlag lanserades Anna Bornsteins bok ”Stillhet i förskola och skola, steg för steg”, en bok som hon skrivit i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren.

Foton: Anette Tamm

Drömmen om det goda på Skolforum Älvsjömässan den 30-31 oktober

Torsdag 12 oktober 2017

Besök vårt seminarium ”Stillhet på schemat” 30 oktober

Foto: Anders Rosenberg, Tommy Gärdh

Tid: 11.40-12.30.

Plats: Norra scenen, Älvsjömässan

Hur reagerar barn och elever på stillhet? Kan de verkligen bli lugna? Jo, det kan de, och det är lättare än vi tror. Barn och elever efterfrågar stillhet när de väl fått pröva, och den gör också underverk för stressade lärare. Forskning visar att korta stillhetsstunder minskar stress, ökar koncentrationen och hjälper lärandet. De förebygger ohälsa, ger goda kamratrelationer och en bättre arbetsmiljö.

Möt Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef på Armbandet och Kättsätter i Norrköpings kommun och pionjär med stillhet för de yngsta.

Hans Kernell, gymnasielärare med lång erfarenhet av stillhet på gymnasiet. Idag verksam på Jämtlands Gymnasium, Östersunds kommun. Där arbetar han också med gymnasieprojektet ”Mitt Lugn”, som stöds av Allmänna Arvsfonden.

Marie Boris-Möller, generalsekreterare i den ideella föreningen Drömmen om det goda.

Anna Bornstein, som initierade arbetet och lanserar sin nya bok ”Stillhet i förskola och skola, steg för steg” som blivit till i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren.

Drömmen om det goda stöds idag bland annat av Allmänna Arvsfonden, Folkhälsomyndigheten och Gålöstiftelsen. I Drömmen om det godas 3-åriga projekt ”Mitt Lugn” tränar elever medveten närvaro för minskad stress och ökad studiero.

Besök vår monter C07:39 den 30 – 31 oktober!

Vi medverkar som utställare tillsammans med Dana förlag i monter C07:39. Dana Förlag lanserar i samband med mässan boken ”Stillhet i förskola och skola, steg för steg” av Anna Bornstein i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren.

För mer information om biljettköp, program och bokning av seminarier med mera se www.skolforum.com.

Foto: Rasmus Ledin

Drömmen om det goda – din egen väg till lugn och ro

Minskad stress, ökad inlärningsförmåga och bättre arbetsmiljö. 

www.drommenomdetgoda.se

Ny bok av Anna Bornstein – Stillhet i förskola och skola steg för steg

Onsdag 11 oktober 2017

Anna Bornsteins nya bok ”Stillhet i förskola och skola steg för steg” (Dana Förlag) skildrar tjugo års erfarenhet av stillhetsmetodik i förskola och skola. Metodiken har utvecklats inom Drömmen om det goda och har fyra övningsformer – stillhet, beröring, reflektion och kontemplativ rörelse. Boken innehåller många övningar och praktiska exempel, övningarnas resultat är belysta av forskning. Boken har skapats i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef i Norrköping och pionjär med Drömmen om det goda i förskolan. Anna skriver om barn och ungdomars erfarenheter av stillhet och om lärares arbete med metodiken. Många lärare från grundskolan och gymnasiet har förmedlat sina erfarenheter.

Utgivningsdag 30 oktober  Beställ boken!

Anna Bornstein är initiativtagare och medgrundare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat dess metodik. Hon är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Under många år skrev hon på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, meditation, djuppsykologi och ickevåld.