Grundutbildning 14-15 november i Östersund

Onsdag 12 juni 2019

Grundutbildning

torsdag 14 november – fredag 15 november 2019

Tid: 9.00-16.30 Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Litsvägen 31 A Östersund

Utbilda dig i enkla metoder för stillhet

Under två stimulerande dagar med Drömmen om det godas metodik får du lära dig fyra enkla stillhetsmetoder du direkt kan använda i din klass eller barngrupp: stillhet, beröring, reflektion och rörelse i form av meditativ gång. En blandning av teori och praktik erbjuds och du får ta del av forskning som gjorts på våra metoder och annan aktuell forskning om hjärnans behov av stillhet. Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.

Pris: 3 400 kronor/person. Kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda ingår.

Arrangemangen i Östersund sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.


Utbildare

Hans Kernell

Utbildare i Drömmen om det goda och gymnasielärare med lång erfarenhet av stillhet på gymnasiet. Idag verksam på Jämtlands Gymnasium, Östersunds kommun, där han också är samordnare för Drömmen om det goda.

Foto: Karin Lindén

Anna Lundstedt

Utbildare i Drömmen om det goda. Fil Dr i Etnologi med lång erfarenhet av forskning samt av utbildning och handledning i skolan samt av barn med autism.

Asterns förskola i Östersund

Fredag 31 maj 2019

I Östersunds kommun har sex förskollärare på Förskolan Astern utbildat sig genom Drömmen om det goda för att försöka minska barnens vardagsstress. I utbildningen ingick stillhetsövningar, reflektion, beröring och rörelse. På Astern skapar ”tysta handen” lugna och avslappnade barn. De använder också ”pratnallen”, som hjälp att skapa lugn och ro under samtal och samling. Barnen har lärt sig att prata i tur och ordning. När de praktiserar ”öronvila” före mellanmål blir det lugnare vid bordet. Stillhetsövningarna är uppskattade av barnen, som snabbt kommer ner i varv.

Läs artikeln om hur förskolan arbetar med Drömmen om det godas metoder

Drömmen på Nova Academy i Simrishamn

Onsdag 15 maj 2019

Österlenmagasinet 6 dec 2018

På Nova Academy i Simrishamn gick flera lärare vår grundutbildning för Margareta Rosenquist och Ingrid Torstensson under sommaren. Under hösten inleddes arbetet med workshops för sammanlagt 130 elever. Arbetet har följts upp med en magisteruppsats med kvalitativa
mätningar av eleverna. I slutet av höstterminen beslutades att samtliga klasser i åk f – åk 3 kontinuerligt ska införa enkla stillhetsmetoder i sin undervisning. Steg för steg byggs detta in i skolan. Läs artikeln

Motion i Riksdagen

Tisdag 7 maj 2019

Anne Marie Brodén har under  flera år under sin tid som riksdagsledamot  lagt in motioner om att göra mindfulness obligatoriskt i skolan.

Nu har riksdagsledamot Hans Hoff lämnat  in en motion om mindfulness i skolan där projektet ”Mitt lugn” nämns. Det är tydligt att mer behöver göras i denna fråga.

Drömmen om det goda följer med spänning denna motion.

Motion till Riksdagen 2018/19:1993 Hans Hoff Mindfulness i skolan

Årsmöte 21 maj 2019

Måndag 6 maj 2019

Medlemmar inbjudes till ordinarie årsmöte den 21 maj.

  • Kl 17.30 Inledning med ordförande Anne Marie Brodén

Barnkonventionen som lag i Sverige – ett stort stöd för Drömmen om det godas fortsatta arbete och Anna Bornstein om vikten av stillhet.

  • Föredrag av Lisen Wijkman om sitt viktiga arbete i Indien
  • Kl 18.00 Årsmöte

Plats: Kornhamnstorg 6, Stockholm.

Anmälan till: kontakt@drommenomdetgoda.se.