Stillhetens kraft – Öppna stunder i Eric Ericsonhallen

Tisdag 14 augusti 2018

I stillheten hämtar vi ny kraft och förnyar oss.

Välkommen till Eric Ericssonhallen måndagen den 3 september kl 18.00-19.30.

Arrangör: EIC , Eric Ericson International Choral Centre. Drömmen om det goda stödjer detta evenemang.

Öppna stunder arrangeras under hösten 2018 den 15 oktober och under våren 2019 den 14 januari, 11 mars och 29 april.

Öppna stunder i Eric Ericsonhallen

Måndagkvällar 3/9, 15/10, 2019: 14/1, 11/3, 29/4

Det finns ett obundet Stillhetsrum i FN-huset i New York, instiftat av Dag Hammarskjöld, för främjandet av inre frid som en väg till internationell fred och samspel. Det är nu dags att i Stockholm göra idén med detta rum tillgänglig för alla.

Idag vet vi att Hammarskjöld och alla hans föregångare inom meditation, såväl i öst som väst, var något livsnödvändigt på spåren. Stillhet och mindfulness utvecklar olika mentala styrkor som fokus, medkänsla och förmåga till lugn och reflektion. I boken ”Stillhetens Styrka” sammanfattar forskarna Daniel Goleman och Richard J Davidson den neurovetenskapliga forskning som stödjer detta.

Nu införs öppna stunder av stillhet i Eric Ericsonhallen:

* Mindfulness-baserade meditationer
* Klangskålar och annan meditativ inspiration med bl a Marie Bergman
* Toning med Anna Larsdotter Persson och Marie Bergman
* Integration – Värdegemenskap.

När: Fem måndagkvällar kl 18.00 – 19.30 insläpp 17.30 – 17.55
Spara datumen: 3/9, 15/10 (2018) och 14/1, 11/3, 29/4 (2019)
Var: Eric Ericsonhallen, Kyrkslingan 2, på höjden av Skeppsholmen
Arrangör och kontakt: Stiftelsen EIC, Eric Ericson International Choral Centre, Anna Larsdotter Persson www.ericsonchoralcentre.se med stöd hos olika stiftelser såväl som personer verksamma inom vård, forskning, utbildning, politik, näringsliv och olika religioner.
Inträde: Donation om 80 SEK eller mer som täcker omkostnaderna för den unika lokalen som drivs med ideella medel. Swish eller pengar vid entrén. Saknas medel så kontakta oss!

Detta är en förhandsinformation och ”Save the dates”.
Mer information kommer inför varje Stillhetsstund.

Mindfulness i framtidens skola

Onsdag 27 juni 2018

Drömmen om det goda i bilaga i dagens SvD om Framtidens skola:

”Stillhetsträning hjälper elever i alla åldrar” Dags för Mindfulness i skolan.

Möt oss i Almedalen!


”Mitt lugn” på flera seminarier i Almedalen

Måndag 18 juni 2018

Drömmen om det goda medverkar i flera seminarier (se nedan) under Almedalsveckan. Ordförande Anne Marie Brodén och generalsekreterare Marie Boris-Möller i Drömmen om det goda samt Ebba Gustafsson och Ewa Hildén projektledare berättar om Drömmen om det godas projekt ”Mitt lugn”, som riktar sig till gymnasieungdomar i skolor runt om i landet. Projektet har finansierats av Allmänna Arvsfonden och har nått ut till 2500 elever med mindfulnessträning och appen ”Mitt lugn”.

Måndag 2 juli
11.00 – 13.30 Psykisk hälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen

Arrangör: S:t Lukas. Plats: Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen.

Läs om seminariet  Program se nedan.

15.45 – 17.15 Ledares kunskap om inre personlig utveckling

Arrangörer: Mindful nation i Sverige, Mindfulnessgruppen, Minds unlimited, Drömmen om det goda, initiativ Samutveckling!. Plats: Sankt Hansskolan, S:t Hansgatan 32, skolgården.

Läs om seminariet

Tisdag 3 juli
15.45 – 17.15 Ungdomars psykiska ohälsa med stress i skolan är allvarligt. Mindfulness och stillhet gör skillnad

Arrangör: Mindfulnessgruppen, Mindful nation i Sverige, Minds unlimited, initiativ Samutveckling!, Drömmen om det goda. Plats: Sankt Hansskolan, S:t Hansgatan 32, skolgården.

Läs om seminariet

Onsdag 4 juli

15.45 – 17.15 Vad är hälsa och välmående idag? Ledare påverkar vår hälsa positivt eller negativt.

Arrangör: Mindfulnessgruppen. Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32, skolgården.

Läs om seminariet


Program ”Psykisk hälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen”:

11.00 INLEDNING Anne Marie Brodén, förbundsordförande S:t Lukas.

11.10 OM BARN OCH UNGAS UTSATTHET OCH VÄGAR TILL FÖRÄNDRING Patrik Sjöberg och Anna Maria Corazza Bildt (M).

11.40 HUR KAN SAMHÄLLET GÖRA SKILLNAD? Anne Marie Brodén och Tiina Heino diskuterar med Emma Henriksson, orförande i socialutskottet (KD), Kristina Nilsson, riksdagsledamot socialutskottet (S), Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKL.

12.00 PAUS med tilltugg. Prova på stillhet och Mindfullness med Gunnar Michanek.

12.30 INTRODUKTION AV PROJEKTEN – Anne Marie Brodén

12.35 S:t Lukas arbete med unga och psykisk hälsa samt chatten Unga Lukas Stöd från Folkhälsomyndigheten. Tiina Heino, generalsekreterare och Åsa Maj Jonzon, projektledare.

12.55 Drömmen om det godas projekt “Mitt lugn” riktar sig till ungdomar i gymnasieskolor runt om i landet Stöd från Allmänna Arvsfonden. Marie Boris-Möller, generalsekreterare; Ebba Gustafsson och Ewa Hildén, projektledare.

13.15 Samtal om dagens program Föreningen Tilia; Mikael Wahldén, Allmänna Arvsfonden; Lars Arrhenius, Barnrättsjurist och ordförande i Treskablinoll; Lisbeth Pipping, författare och föreläsare.

13.30 Avslutning


Drömmen om det goda i Almedalen igen

Torsdag 31 maj 2018

Välkomna till Almedalen – Drömmen om det goda är med i år igen.

Måndag den 2 juli på St Lukas seminarium ”Psykisk hälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen” kl 11.00 – 13.30 deltar gymnasieprojektet Mitt lugn som finansierats av Allmänna Arvsfonden.

Kom förbi Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen.

Lyssna på oss och andra intressanta talare med fokus på unga människors utsatthet och stress i dagens samhälle.             Läs mer

”Stunder av lugn och ro”

Onsdag 30 maj 2018

”Rörelse är viktigt – men också stillhet, särskilt i skolans värld som är full av intryck. På Utsäljeskolan i Huddinge finns tid avsatt för lugn och ro.”

I tidningen Skolfamiljens senaste nummer finns en artikel av Anna Fredriksson om Utsäljeskolan i Huddinge, som arbetar på ett fint sätt med Drömmens metoder. Under hösten har ett tiotal lärare utbildats genom de möjligheter som Folkhälsomyndigheten skapat.

Läs artikeln