Drömmen om det goda lyfts i rapport om den psykiska ohälsan bland barn och unga

Fredag 12 april 2013

Drömmen om det goda lyfts som ett effektivt förebyggande redskap i Anne Marie Brodéns rapport ”Från utanförskap till innanförskap, om barns psykiska ohälsa”. Anne Marie är riksdagsledamot (M) och skrev rapporten på uppdrag av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. 

”Ett exempel som vi lyssnat på är ”Drömmen om det goda” som inkluderar stillhet, beröring, reflektion, livssamtal och yoga. Verksamheten kan ge verktyg till lärare att lära ut lugn- och ro metoder till elever i alla åldrar. Visionen är att skapa trygga barn med god självkänsla och en väl utvecklad empatiförmåga. Dessa är effektiva redskap bland annat för att förebygga den växande psykiska ohälsan som förekommer ofta pga mobbing. Norrköpings kommun arbetar med denna metod sedan flera år.” skriver Anne Marie Brodén.

– Det är oerhört viktigt att stödja barn och unga i deras skolmiljö. Att elever med begynnande psykiska besvär får stöd och hjälp tidigt är nödvändigt för den enskilda eleven men även för att undvika framtida problem och stora samhällskostnader, förklarar hon.

Själv har Anne Marie haft stor glädje av stillhetsövning, både under sina tio år som landstingsråd i Halland, där hon arbetade med ekonomi, folkhälsofrågor, sjukvård och tillväxtfrågor, och nu under tiden i riksdagen. Hon sitter i kulturutskottet som ansvarig för kultur och folkbildning med stort fokus på kultur och hälsa, jobbar med utsatta barn och unga i Moderaternas arbetsgrupp och är också ledamot i Allmänna Barnhusets styrelse.

– Som politiker har man ett ansvar att gripa sig an de svåra frågorna i samhället. Man hanterar makt, hamnar i konflikter, ens dagar är fyllda med möten och sammanträden. Då kan stillheten hjälpa en att ta hand om sig själv, man får tillgång till hela sin intelligens och känsla. Och så ger den självkännedom och integritet så att man kan förbli sig själv, även i mycket pressande situationer, förklarar hon.

Genombrott för Mindfulness för barn och unga på Nordisk konferens

Lördag 24 november 2012

Av Anna Bornstein

Det fanns en stark förväntan i luften när 480 deltagare från Norge, Sverige och Danmark samlades i Oslo kring temat Mindfulness och stillhet för barn och unga. Konferensen var den första i sitt slag i Norden och arrangerades av NFON (Nordisk forening for oppmerksamt naervaer) i helse, utdanning og forskning.

När Anne Selebakke, styrelseordförande i NFON, för ett år sedan började planera konferensen hoppades man kunna locka 50 deltagare. När konferensen den 16-17 november gick av stapeln hade man 500 anmälda.

Hela spektrat av yrken inom pedagogik och hälsa var representerade bland deltagarna, som gladdes och inspirerades av det intensiva facköverskrivande erfarenhetsutbytet och samtalet kring aktuella teman: Hur kan man skapa ett bra lärande och utveckling? Kan barn och ungdomar lära sig att hitta ett inre lugn, utveckla solidaritet och empati? Finns det några fördelar ur ett samhällsperspektiv med närvaro- och stillhetsträning i skolan? Vad säger forskningen om betydelsen av att barn och unga finner inre ro?

Dream of the Good redovisade sin 16-åriga pionjärinsats inom förskola och skola i flera föredrag och seminarier under konferensen. Från Sverige deltog Yvonne Terjestam, psykolog och forskare som beforskat Drömmen om det goda-metodiken, Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef i Norrköping och pionjär inom förskolan med Drömmen om det goda och Anna Bornstein. Andra ledande medverkande experter var bland annat, den norske läkaren och förespråkaren för närvaroträning Michael de Vibe den danske filosofen och författaren Jes Bertelsen, Jesper Juul och Helle Jensen, båda danskar och kända psykologer och familjeterapeuter. Konferensen var godkänd som vidareutbildning för specialpedagoger, läkare i allmänmedicin, sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer. Dream of the Good har hållit flera grundutbildningar i Norge under senare år. På Tårnsvalens förskolor i Oslo används Drömmen om det goda-metodiken sedan 2010, och ett pilotprojekt inleddes nyligen på Lia barnehage i Kongsvinger. Dream of the Good har regelbundet hållit seminarier på Universitetet i Tromsø, Fredsstudiecentret och Lärarutbildningen sedan 2004. Ole Mjøs, professor i medicin, tidigare rektor på Universitetet i Tromsø och ordförande i Norska Nobelkommittén 2003-2008 och Vidar Vambheim, docent i pedagogik på Lärarutbildningen på UiT finns i vårt närmaste nätverk som medlemmar i vårt Advisory Board.

Här kan du höra en intervju med Anna Bornstein inför konferensen