”Mindfulness skapar lugn i skolan”

Torsdag 20 november 2014

Inslag i Aktuellt den 20 november 2014 klockan 21.00

Nu har det hänt – Aktuellt ringde häromdagen. Ett inslag spelades in med läraren Sousan Bayat och elever från Aspnässkolan i Järfälla. Sousan deltog nyligen i Drömmen om det godas grundutbildning.

Aspnässkolan på Aktuellt

Tack till Aspnässkolan för er fina medverkan!

Här är en länk till inslaget: http://vimeopro.com/andiros/drommen-om-det-goda-video/video/112492980

#lust14 – 28-29 oktober 2014

Söndag 26 oktober 2014

Drömmen om det goda deltar i Norrlands största skolutvecklingskonferens. Anna Bornstein, initiativtagare till Drömmen om det goda, finns på plats som talare under titeln ”Lugn och ro i skolan”. Konferensen har mer än 2000 föranmälda deltagare!

Vad är #lust14?

Ordet lust står för ett lustfyllt lärande i förskola och skola eller ”with a yearning for learning” – med längtan efter att lära! Fokus kommer att ligga på barnet och eleven. Med ledorden motivation, engagemang och glädje kommer vi att försöka skapa en skolutvecklingskonferens där det finns något för såväl förskola som skola.

Vem riktar sig #lust14 till?

Målgruppen är pedagoger, tjänstemän, skolpolitiker och andra verksamma inom skolan. I huvudsak är konferensen öppen för skolfolk verksamma i Jämtlands län. Under konferensen kommer det att erbjudas ett utbud av föreläsningar, seminarier och kulturprogram i likhet med den tidigare kulturattacken. För mer information om konferensen se http://www.lust14.se/

Fira barnyogadagen fredag den 5/9

Tisdag 2 september 2014

Barn och föräldrar är välkomna den 5/9 kl 16.30-17.30 att pröva Naturyoga med Jessica Lilo på en gratis klass på Kroppsverkstan i Hammarbyhöjden.
Arrangörer är Drömmen om det goda och Kroppsverkstan.
Plats: Kroppsverkstan, Malmövägen 48, 121 49 Johanneshov, Stockholm
T – Hammarbyhöjden, 80 meter
T – Björkhagen, 500 meter
För: Alla åldrar (inkl förälder)
ANMÄLAN: info@kroppsverkstan.org / 08-391500
Jessica Lilo är en av huvudlärarna i Drömmen om det goda. Hon är utbildad i biomedicin vid Karolinska Institutet och har en Master of Science i onkologi. Hon är också yoga-, qigong och meditationsinstruktör. Hon har utvecklat Naturyoga, som ingår i Drömmen om det goda-metodiken – en yoga med enkla, naturinspirerade övningar som passar barn och vuxna i alla åldrar.

Barnyoga sprider sig till fler skolor och kommuner i Sverige
Barnyogadagen är en ideell satsning initiatierat av barnyogalärare som ska möjliggöra för fler barn
att komma i kontakt med yoga. Den största skillnaden med yoga, jämfört med andra aktiviteter, är
att det inte finns prestationsmoment. Yoga skapar utrymme för barnen att vara precis som de är.
Första året Barnyogadagen arrangerades 2011 nåddes ungefär 30 barn. Året därpå, 2012 fick ca 250 barn
möjlighet att ta del av yoga, trots att det fanns en ouppklarad anmälan kring yoga som ett religiöst inslag i
skolan hos skolinspektionen. 2013 fick 2700 barn möjlighet att prova barnyoga.
Efter Skolinspektionens beslut i Oktober 2012, att yoga handlar om att främja barns hälsa, har intresset från
förskolor och skolor ökat markant. Lärarstudenterna Sara Ryd och Karin Hall på Uppsala universitet har
nyligen utkommit med en studie på hur yoga används i skolan, se http://www.skolyoga.se/varfoumlryogaiskolan

Runt 35 barnyogalärare kommer den 5 september undervisa på förskolor, skolor och yogastudios från
områden i Vellinge i söder till Haparanda i norr. I Stockholm är några av områdena som täcks Hägersten,
Huddinge, Bålsta, Tensta, Bromma, Östermalm, Lidingö och Åkersberga.

”Varför kopplar vi inte ihop vår kunskap?”

Tisdag 24 juni 2014

En intressant artikel av Ulla Granqvist i Östersundsposten som fångar det rådande läget i skolan och som för fram Drömmen om det godas metoder som en dellösning på problemet.

”Barn och ungdomar lever i en ström med ständig stimulans som skapar stress. Vi vet att många drabbas av psykiska ohälsa. Vi vet att den svenska skolan i den sista Pisa rapporten fick underkänt. Det är den ena sidan……på andra sidan vet vi via forskning att regelbunden meditation ökar koncentration och inlärningsförmåga, minne, självkontroll, hälsa välmående och socialt beteende”.

Läs artikeln här:

Reflektion, Östersundsposten, 2014-03-22

Lugn och ro på Äppelviksskolan

Onsdag 18 juni 2014

Ett stillhetsrum där både elever och lärare kan dra sig tillbaka och hitta sitt inre lugn! Nej, det är inte en fantasi utan det var en handfast verklighet under hälsoveckan ”Hela skolan chillar1”, när man på Äppelviksskolan i Bromma introducerade Drömmen om det godas lugn och ro metoder. Alla blev överraskade över hur många som sökte sig till stillhetsrummet. Man låg tyst, slappnade av och vilade sig i fem minuter eller en kvart, alltefter behov.

På Äppelviksskolan finns numera varje dag, under skolveckan, en inspelad stillhetsövning som alla lärare har tillgång till och kan spela upp i sina klasser för att skapa det lugn som både skolorna och skolverket ropar efter, även det en del av skolans satsning på Drömmen om det goda.

”Så många av mina elever led av prestationsångest och hade sömnproblem. Det fick mig att tänka att de behöver något mer än den vanliga undervisningen”, berättar Jenny Lindholm, som tog initiativet till Drömmen om det goda på Äppelviksskolan. Hon är lärare i matematik och No i åk 6-9, och är också hälsocoach och ingår i trygghetsteamet på skolan.

Jenny kom i kontakt med Drömmen om det goda 1999. Hon genomgick en grundutbildning och lärde sig metodikens fyra enkla övningsformer: stillhet, beröring, reflektion och meditativ rörelse.

Det finns så många olika sätt att arbeta på, men det är svårt att hitta något som är applicerbart i skolan. Vi är så piskade inom ramen av vårt schema, alla mål vi ska uppnå, allt vi ska hinna med. Det behövs något som är praktiskt möjligt i vår verksamhet och Drömmen om det goda ÄR det. De här övningarna är så bra, de är handfasta och lätta att använda – för alla!

”En effekt av övningarna är att man får lugn och ro där och då”, berättar Jenny.

Hon tror på en långsiktig positiv utveckling och det är därför hon satsar på metodiken. Hon får god feedback och ser att eleverna vill fortsätta med övningarna. Det finns en efterfrågan.

När Jenny upplevt metodikens lugnande effekter med sina elever kändes det naturligt att genom arbetet i Trygghetsteamet också pröva den i arbetet mot mobbning. Äppelviksskolan deltar också i Drömmen om det godas utvärderingsprojekt ”Mindfulness för en tryggare och lugnare skolmiljö med mindre mobbning”! Hela trygghetsteamet har i dag utbildats i Drömmen om det goda.

De flesta lärarna är mest bekväma med beröringen, berättar Jenny. Men stillheten är också populär, bland annat för att läraren inte själv behöver leda den utan kan förlita sig på en inspelad övning. Det ger läraren också en stunds välbehövd avslappning.

Det reflekterande samtalet tar mer tid, ofta en hel lektion, och används därför, enligt Jenny, inte lika mycket. Själv använder hon det i sin kurs Sans och balans där hon förfogar över elevgrupperna 40 min/vecka. Kursen ingår i Elevens val-programmet, och innehåller även stillhet och beröring.

Vårt tema är ofta existentiella frågor och det händer att elever stannar kvar efter lektionen för att uttrycka sina funderingar om det ena och det andra. Så småningom, när det finns en tillit i gruppen, blir det naturligt att dela dem med kamraterna.

”Tidspressen är en del av skolans verklighet – övningar får helt enkelt inte ta för mycket tid”, förklarar Jenny. Hon har ända sedan hon introducerade Drömmen om det goda, lärt ut övningarna på frivillig bas och i mindre grupper. Arbetet är långsiktigt, eftersom lärarna har upp över öronen att göra hela tiden. Det är inte alltid man är mottaglig för att lägga in ett ytterligare moment i sin undervisning.

Jenny försöker bredda arbetet och få ut det till så många som möjligt. I fyra år har hon varje termin erbjudit beröring till lärarna på skolan. Många tycker om det och den egna upplevelsen gör det lättare att ta med sig beröringsövningarna till sin klass.

”Det är bra att förändringen har fått ta tid”, reflekterar hon. Då har man kunnat bli nyfiken i stället för att känna att något nytt krav har lagts på en utifrån. Även eleverna har kunnat få bli litet nyfikna, de kommer till henne och frågar efter övningarna. Och Jennys kurs Sans och balans blir alltmer populär.

Jenny och hennes kollegor gläds åt att allt fler och fler lärare arbetar med metoderna. Man börjar med den övningsform som man känner sig mest bekväm med.

I de vanliga klasserna tycker vissa elever om övningarna från början, andra behöver tid att vänja sig. Trots att övningarna alltid är frivilliga upplever Jenny i sina klasser att alla elever så småningom deltar. I andra grupper händer det att någon enstaka elev inte vill vara med, då får han eller hon vila sig eller på annat sätt gå in i sig själv, till exempel genom att lyssna på den lugna musiken på egen hand.

De flesta av eleverna tycker allra mest om stillhetsövningarna. Man har ett stort behov som man inte förstår. När man blir ledd in i stillhet så är det verkligen en chans att koppla av.

 ”Kanske beror det på att det är stillheten jag har varit mest konsekvent med”, säger hon. Men eleverna tycks behöva de här rofyllda och kravlösa stunderna allra mest. Men även beröringen är uppskattad. Sedan är det ju vissa elever som bara gör vad de ska och sen går därifrån. ”Men det betyder inte att de inte påverkats positivt”, förklarar Jenny.

En elev som Jenny hade förra året och aldrig fick någon respons från kom fram till henne nyligen på Mc Donalds och sa, ”Vet du, de där övningarna som vi gjorde förra året, jag använder dom jättemycket!”

 

1 Chilla är ett slanguttryck som lånats från engelskan och betyder ”ta det lugnt”, ”slappna av”.